Förhandlingarna i Arbetsdomstolen mellan SML (Stampen Lokal Media) och SJF (Journalistförbundet) har skjutits upp till november.

Tvisten mellan Göteborgs-Posten och 16 före detta redaktionella medarbetare skulle avgjorts i AD i dagarna.

När SJF nyligen inkom med ett nytt yttrande bad SLM om respit för att ta ställning till yttrandet och då blev mötet inställt och flyttat på framtiden.

Kön med ärenden till AD är lång och för att hitta fyra lediga förhandlingsdagar som behövs i GP-fallet måste man bläddra långt fram i almanackan.

Som Spanaren tidigare berättat är tvisten ett resultat av den rekonstruktion som medieföretaget inledde under våren 2016. Stampen stod på randen av konkurs med upp emot 2,6 miljarder i skulder som efter ett stort antal ackordsuppgörelser skrevs ner med 75 procent.

Cirka 2,2 miljoner

De 16 som med hjälp av facket processar mot företaget accepterade inga ackord utan ansåg att de skulle behandlas som övriga anställda eftersom de kommit överens med arbetsgivaren om avgångsvederlag.

Beloppen till respektive person ligger mellan 36 000 och 315 000 kronor, totalt cirka 2,2 miljoner kronor.

Men trots denna förhållandevis blygsamma summa har parterna inte kunnat komma överens i lokala och centrala förhandlingar.

I april 2016 lämnade både SLM och SJF in stämningsansökningar till Arbetsdomstolen.

20 månader senare kan parterna alltså träffas igen på de ärevördiga lokalerna vid Stora Nygatan 2, Gamla Stan i Stockholm.

 

Föregående

Demokraterna vill styra stan effektivare

Nästa

Varför skriver inte GP var det händer?