Ann-Sofie ”Soffan” Hermansson – kandidat till posten som efterträdare till Anneli Hulthén som kommunstyrelsens ordförande – är ännu inte invald i kommunstyrelsen av fullmäktige.

Det kan ske först vid sammanträdet på torsdag i den här veckan men troligtvis inte förrän vid februarisammanträdet.

Men hon har redan tagit Stadshuset i besittning. Med passerkort på fickan och egen arbetsplats. Dessutom har hon engagerat två medarbetare utifrån, en ny stabschef och en sekreterare, av vilka även stabschefen utrustats med passerkort och arbetsplats, enligt en initierad källa inom socialdemokraterna.

Varken Ann-Sofie Hermansson eller hennes medarbetare uppbär dock enligt uppgift lön från kommunen, inte heller har de några kontrakt eller mandat från fullmäktige.

En palatskupp?

Det finns de som skulle vilja beskriva detta förfarande som en palatskupp i Stadshuset vid Gustaf Adolfs torg. En sökning på Göteborgs stads hemsida visar, att Ann-Sofie Hermansson idag inte har några förtroendeuppdrag i kommunen.

Sedan 2012 har hon varit organisationsombudsman för socialdemokraternas EU-parlamentariker och disponerar ett arbetsrum i Folkets hus vid Järntorget med skylten IF Metall utanför. Erfarenhet av politiskt arbete på kommunal nivå fick hon under sex år som stadssekreterare åt Göran Johansson, år som hon beskrivit som arbetsamma men lärorika.

Har försökt komma in i värmen

Efter nomineringen av partiet har Ann-Sofie Hermanson enligt en initierad källa försökt att på ”demokratisk” väg ta sig in i stadshusvärmen som politisk sekreterare så snabbt som möjligt tills den nödvändiga proceduren i fullmäktige är avklarad.

Det torde bli svårt mot bakgrund av den dom förvaltningsrätten avkunnade beträffande politiske vilden och tidigare moderaten Martin Wannholts överklagande av beslutet i kommunstyrelsen att inte tillerkänna honom rätt till politiska sekreterare.

I domen gav förvaltningsrätten kommunen smäll på fingrarna och påpekade, att sådana tjänster ska beslutas av fullmäktige och tillsättas av kommunstyrelsen på delegation. Något sådant beslut finns inte i dag. Det är för övrigt knappast troligt att Anneli Hulthén skulle vilja avsluta sin kommunala politiska karriär med att frondera mot förvaltningsrätten.

Frågan förväntas bli behandlad under torsdagens sammanträde i fullmäktige.

Spanaren har tidigare skrivit om de politiska sekreterarna i kommunstyrelsen och den som vill fräscha upp minnet kan hämta artikeln HÄR.

Rivstart på 100 dagar

I en debattartikel i GP nyligen deklarerade Ann-Sofie Hermansson, att hon vill göra en rivstart i sitt nya jobb de hundra första dagarna. Fram till den 1 maj ska mycket hända som ”ett offensivt avstamp inför resten av mandatperioden”. Politiskt intresserade medborgare undrar nu förstås när man ska börja räkna de hundra dagarna… från mitten av januari eller efter fullmäktiges beslut?

Debattartikeln avslutades med meningen: ”När jag nu rivstartar med de första 100 dagarna, fram till 1 maj, kommer jag att vara mycket noga med att landa rätt: inte bara vad vi gör utan också hur vi gör det.”

Vän av ordning kan då möjligen tycka, att den förtida installationen i Stadshuset tyder på att hon åtminstone har börjat jobbet med att trampa snett.

Hur många får gå?

Hur hård i nyporna Ann-Sofie Hermanson kommer att bli återstår att se. Några kommunalråd har redan ombetts att lämna sina uppdrag, erfar Spanaren ryktesvägen. Om detta stämmer och vilka det blir kommer att visa sig redan under våren, sannolikt redan under de hundra första dagarna.

Redan under måndagen meddelade till exempel kommunalrådet Dario Espiga, före detta ledamot och ordförande i sociala resursnämnden, i ett pressmeddelande att han frånträder sin befattning i kommunstyrelsen, en uppgift som senare bekräftades i GP. Dario Espiga har varit ledamot av kommunstyrelsen i nio år med ansvar för sociala frågor och lämnar sitt uppdrag efter mars.

Att Hermansson vill ta in nytt folk omkring sig är inget konstigt, så gör de allra flesta som uppnår en ledande position. Att hon gör det innan hon är vald och har ett demokratiskt mandat av kommunen måste däremot betraktas som mycket ovanligt, för att inte säga konstigt.

− Att Ann-Sofie Hermansson redan har skaffat sig passerkort och plats i Stadshuset låter konstigt, kommenterar statsvetaren Jan Turvall, sedan många år expert på förvaltningsrätt vid Göteborgs universitet. I mina öron låter det som ett olämpligt beteende. Det strider både mot praxis och mot de säkerhetsbestämmelser som borde finnas. Finns det ingen informell uppgörelse om att hon har rätt att ha passerkort och arbetsrum i huset så har det inte gått rätt till. Det här låter inte som en god introduktion till hennes nya politiska karriär.

Anna Johansson ”drottningmakare”

Det anses i initierade kretsar att det är infrastrukturminister Anna Johansson (s), själv med ett förflutet i kommunstyrelsen, som varit ”drottningmakare” beträffande ny ordförande i styrelsen och gruppledare för socialdemokraterna.

Som ordförande i s-distriktet och ordförande i partiets valkommitté har Anna Johansson haft en central position när det gällt att vaska fram en kandidat bland de fem personer, som kvarstod till slutomgången ur den grupp som ursprungligen anmält intresse av att ta över efter Hulthén.

Redan vid ett sammanträde den 21 december stod det klart, att det var Ann-Sofie Hermansson som hade starkast stöd. Därefter har den ena kandidaten efter den andra dragit tillbaka sin kandidatur och vid ett sammanträde i mellandagarna valdes slutligen Hermansson.

Föregående

Kommunfullmäktige i Göteborg sammanträder

Nästa

Löparfest i Göteborg