I november stred de politiska partierna om i vilka tidningar Göteborgs stad ska annonsera kommunfullmäktiges sammanträden.

Då beslöt Spanarens ansvarige utgivare, Börje Andersson, att Spanaren ska kungöra mötena på redaktionell plats.

– Vår tidnings uppgift är att verka i demokratins tjänst. Kungörelserna av fullmäktiges möten är viktiga för allmänheten att få del av. Så skattebetalarna ska inte behöva bekosta den informationen överallt, sa Börje Andersson.

I enlighet med beslutet hänvisar Spanaren till kommunens hemsida med all information om mötet som hålls på torsdag den 28 januari. På hemsidan finns föredragningslista, uppgifter om hur direktsändning sker från mötet, skiss över hur ledamöterna sitter och hänvisning till de handlingar som delats ut inför mötet.

Klicka dig vidare till  Kommunfullmäktige