Vad ska hända med Göteborgs dyraste grundskola?

Den kostar göteborgarna för mycket, anser kommunen.

Den får för litet pengar – jämfört med motsvarigheten i Stockholm – anser föräldraföreningen.

Det handlar förstås om Svenska balettskolan, en elitskola med lokaler på Skälltorpsskolan.

Skolan är skandalomsusad sedan några år då det avslöjades att elever kränkts av andra elever men framför allt av lärare. Skolverket sparkade rektorn.

Utbildningen är riksrekryterande, består av förberedande dansutbildning inom grundskolans högstadium i Göteborg, Stockholm och Piteå och yrkesdansarutbildning inom gymnasieskolan i Stockholm. Den förväntas skola dansare av världsklass.

Skolan i Göteborg har haft fyra rektorer på tre år och antalet elever har ständigt minskat – från 129  till 78 de senaste sex åren – vilket tvingat kommunen att betala allt mer pengar per elev eftersom kostnaderna inte kunnat minskas i motsvarande grad.

Utbildningen, som nationellt räknar sina rötter tillbaka till Gustav III, startades i Göteborg i början av 1990-talet. Den grundas på ett avtal mellan staten och Göteborgs stad, ett avtal som nu ska förhandlas om.

Kommunstyrelsen har skickat ut ett förslag på remiss till berörda. Ett förslag som är något luddigt i konturerna men som går ut på att förändra finansieringen av verksamheten och skaffa nya lokaler till skolan, gärna centralt i Göteborg. Frihamnen, Schillerska eller Guldhedsskolan är de lokaliseringar som nämns i utredningen.

Bland dem som tillfrågats finns skolans föräldraförening som anser att skolan i själva verket kostar för litet. I varje fall är anslagen mindre än till motsvarigheten i Stockholm.

”Skolan är en unik skola, den enda yrkesförberedande grundskolan, och kräver en speciell hantering. Rätt hanterat blir skolan en tillgång för Göteborg och regionen”, skriver föreningen.

”Skolan har levt i en turbulent period efter att dåvarande rektorn fick lämna sin anställning våren 2012. Sedan dess har skolan haft fyra rektorer. Den nuvarande rektorn lämnar tyvärr i december 2015. Vi noterar detta för att visa att skolan behöver en långsiktighet och ett lugn för att tillåtas utvecklas …”

Föreningen framhåller att skolans elever håller ”en mycket hög klass” men att den varit ”underfinansierad” och ”legat betydligt under kostnadsnivån på motsvarande utbildning i Stockholm”.

Att antalet elever sjunkit beror enligt föreningen på att ”stora klasser togs in för att fylla skolan”. Av de eleverna hoppade många av eftersom de inte klarade utbildningen. En reglerad antagning bör jämna ut elevantalet, anser föreningen. Som när ett fyrtiotal elever sökte till skolan våren 2015 och den nationella intagningsjuryn valde att anta nio.

LÄS tidigare artikel här!

 

 

Föregående

Göteborgs museer en kulturell allemansrätt?

Nästa

Klarar Göteborg strömmen av människor på flykt?