Eleverna sviker Svenska Balettskolan i Göteborg efter skandalen för tre år sedan. Kommunen tvinga därför skjuta till extra pengar till den redan tidigare kostsamma utbildningen.

Våren 2012 sparkades rektorn för Svenska Balettskolan i Göteborg sedan Skolinspektionen riktat allvarlig kritik mot skolan. Elever kränktes  av andra elever men framför allt av lärare. Utbildningen är en elitutbildning för flickor och pojkar som förväntas växa upp till dansare av världsklass. Dansarutbildningen är riksrekryterande och består av förberedande dansarut-bildning i grundskolan årskurs 4-6 och årskurs 7-9 .

Kostnaden för en elev på balettskolan är betydligt högre än för en elev i den ordinarie grundskolan. Det beror på att utbildningen kräver stor  personal. Klasserna delas för flickor och pojkar som har var sin lärare. Antalet musikertjänster är lika stort som antalet danslärartjänster eftersom danslektionerna kräver musik. Skolan har inte heller tillgång till egen scen varför sådan hyrs till en stor kostnad.

När sex elever förra året lånades ut för att medverka i en föreställning på Kungliga Operan krävdes enligt skollagen att de tillfälligt skrevs in på Kungliga Balettskolan i Stockholm. Det innebar att balettskolan i Göteborg gick miste om ersättningen för dessa sex elever under två månader. Men framför allt har skolan förlorat pengar på grund av svikande eleverunderlag. Antalet elever har minskat från 129  till 78 de senaste sex åren. Det är framförallt antalet elever från Göteborg som minskat.

Personalen har inte kunnat minskas i motsvarande takt varför kommunen tvingas höja ersättningen till skolan. För varje elev på Balettskolan betalar staten 25 000 kronor. Därutöver betalar de kommuner varifrån eleverna kommer.

Kommunstyrelsen väntas i veckan besluta att höja ersättningen per elev med en fjärdedel (24,7 procent) i år jämfört med förra året. En elev i årskurs 4 till 6 kostar därmed berörda  kommuner 242 141:- kronor per termin. I årskurs 7 till 9 är kostnaden per termin 278 937:- kronor.

Föregående

Göteborg betalar miljonskadestånd för vårdslös myndighetsutövning

Nästa

Jo, gode Frank, det är seriöst