”Vårdslös myndighetsutövning” säger Hovrätten för Västra Sverige om Göteborgs kommun som nu tvingas betala 3 873 628 kronor till Pysslingen förskolor och 2 504 877 kronor til Vittraskolorna. Till de miljonerna kommer ränta och rättegångskostnader.

Göteborgs stad har lidit ett svidande nederlag i striden mot två friskolor som förlorade miljonbidrag för några år sedan. Den 1 juli 2009 fick friskoleförordningen en ny lydelse. Det gjorde att Göteborgs stad från och med 2010 ändrade sin modell för ersättning till fristående skolor.

För att göra en lång historia kort: Resultatet blev att skolorna gick miste om en månads ersättning för de elever som hade påbörjat sin utbildning under höstterminen 2009 – alltså under det tidigare ersättningssystemet – men som kom att sluta under  det nya systemet våren 2010. Skolorna hävdade att staden genom fel och försummelse vid myndighetsutövning berövat skolorna dessa pengar.
”Vi kan inte rå för att staten ändrade systemet”, sa Göteborgs kommun (för att sammanfatta de något mer sofistikerade juridiska argumenten). Göteborgs tingsrätt gick på stadens linje.

Det gör inte hovrätten som ställer frågorna:
1. Tillämpade staden bidragsreglerna på ett felaktigt sätt?
2. Orsakade felet skada?
3. Var det fråga om myndighetsutövning?
4. Var myndighetsutövningen vårdslös?
Och svarar: JA!

”Staden hade god tid på sig att förbereda beslutet om den nya ersättningsmodellen och analysera konsekvenserna av densamma …  Det måste då ha legat i öppen dag att den lagtolkning som staden gjorde innebar att skolorna för läsåret 2009/2010 gick miste om 1/12 av det årsbidrag som de hade haft rätt till om de gamla reglerna hade fortsatt att tillämpas eller om de nya bestämmelserna hade gällt redan sedan tidigare”, skriver hovrätten.

Domstolen konstaterar också att kommunen genom sin tillämpning av de nya bidragsreglerna ”kom att göra en stor besparing”.  Vilket ”innebär att vållandebedömningen blir sträng gentemot staden”.
Hovrätten anser ”att det inte var rimligen försvarbart av staden att besluta en ersättningsmodell som innebar att skolorna gick miste om 1/12 av årsbidraget. Stadens handlande var således vårdslöst i den mening som utlöser skadeståndsansvar… ”

Föregående

Hot och våld på Kannebäcksskolan

Nästa

Svenska balettskolan får mer pengar när eleverna sviker