Hot och våld på Kannebäcksskolan har fått Arbetsmiljöverket att kräva åtgärder.

Om inget görs hotar ett vite på 100 000 kronor. Skolan inspekterades för ett år sedan och fick kritik för den psykosociala arbetsmiljön. På skolan förekommer också hot och våld.

Det skolan gjort efter inspektionen är inte tillräckligt, menar arbetsmiljöverket.
”Det finns problem i den psykosociala arbetsmiljön och det förekommer hot och våld på skolan. Det är viktigt att ni kontinuerligt undersöker och riskbedömer dessa områden i ert arbetsmiljöarbete … Vi kan inte se att ni undersökt och genomfört riskbedömningar inom samtliga delar av verksamheten när det gäller hot och våld”, skriver Arbetsmiljöverket.

Föregående

Omplacerad läkare vållar strid på Sahlgrenska

Nästa

Göteborg betalar miljonskadestånd för vårdslös myndighetsutövning