I dag håller representanter för polisen, Migrationsverket, Göteborgs stad, Trafikverket och länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland möte för att uppdatera läget då det gäller flyktingströmmen.

Så har de gjort varje måndag, onsdag och fredag de senaste veckorna.

Protokollen från mötena ger en bild av det polisen kallar en ”särskild händelse” och av andra flyktingkriser. Och hur myndigheterna lyckas hantera situationen för att hjälpa människor på flykt.

Så här kan det se ut ur ett myndighetsperspektiv (citerat ur protokollen från mötena):

Måndag, 2015-09-21

Polisen: 101 migranter med båten. 52 till Sagåsen, 35 med buss till Göteborg central, 20 lämnade med frivilliga. 5–10 migranter med tåg under dagen. Läget är ungefär det samma nationellt.

Migrationsverket: Hektisk dag under måndagen. 400 nya sökande ute på Sagåsen, lugnt under natten. Brist på platser i ankomstboenden, fortsatt jakt på platser. Transporterat vidare oregistrerade sökande. Totalt 900 registrerade igår nationellt. 100 via färja. 100 via centralen dag/kväll. Ensamkommande barn 50–60 st.

Göteborgs stad: 90–100 barn på Gärdsåsskolan. Fortsätter insatsen på Stena Terminalen samt Centralstationen. Förstärkt socialjouren med personella resurser.

– – –

Fredag, 2015-09-25

Polisen: Runt 100 ankommer per dag med Kielfärjan.

15–16 migranter som satte sig på Centralstationen ville inte flytta på sig utan stanna där. Efter några timmar åkte en del vidare och en del åkte till Sagåsen.

Vid 18-tiden kom ett 40-tal som tagit sig från Borås tillbaka till Centralstationen, ej nöjda med boendet och inte heller med maten på boendet. De var registrerade som asylsökande, framåt 23 åkte de tillbaka till Höglunda (Gräfsnäs).

Elfsborg information att det varit bråk på Höglunda.

På Centralstationen i Borås omhändertogs en asylsökande påverkad av något, född 98.

Omhändertagande av 2 personer i Horred.

Länsstyrelsen Halland: Negativa meningsyttringar om boendet i Knäred finns på sociala media. Ca 50 boende samt ytterligare 50 tillkommande.

Migrationverket: Missnöje med boendet på Höglunda, förtätningar på boende ställer till med oro/missnöje hos de boende. Förhoppningsvis mer platser på väg in.

I går kom ca 230 nya sökanden.

Planerar övertidsinsatser till helgen. Kan jobba med oregistrerade på fler platser med ny utrustning.

Stort tryck nere i syd, stor andel ensamkommande barn, svårt för kommunerna att lösa situationen.

Göteborgs stad: Ej närvarande, trots att Polisen sökte på fyra nummer!

– – –

Fredag 2015-10-16

Polisen: Det kommer fler migranter än vad man får info om från Stena Line beroende på att internetbokningarna ökar och dem har man inte lika bra koll på.

Fortfarande ungefär samma flöden och transporter.

Ett par händelser: Ett överfallslarm från Sagåsen där en migrant försökte ta livet av sig. Ett önskemål om handräckning för att ta migrant i förvar.

I Falkenberg knivskar en pojke en annan pojke. Han är nu frihetsberövad för mordförsök. I veckan framkom att 12 ensamkommande barn försvunnit. De är ej längre försvunna. Igår lämnades en anmälan om människosmuggling in och Polisen får många tips från allmänheten. Annars är ordningsläget lugnt.

Migrationsverket: Igår kom 381 personer till Sagåsen varav 308 registrerades. De senaste 7 dagarna har 2 250 personer kommit.

Ensamkommande barn, 74 st i går och 568 senaste 7 dagarna.

Det är efter omständigheterna relativt städat på Sagåsen.

Det kom inga till Sagåsen i natt vilket är bra.

Vita Huset är igång och det funkar bra. Det kommer fler från färjorna än informationen säger. Finland skriver ner sin prognos för migranter. Till Norge kommer det migranter från Ryssland. Tillsammans med MSB tittar man på att bygga prefab hus för 120 personer på Åby eller Sagåsen. Mer info om det nästa onsdag.

Migrationsverket är tacksamma för de insatser som kommunerna gör.

Göteborgs stad Social resurs: Har i natt tagit emot 60 flyktingar på Lundby ymnasium, varav 3 barn. Åker idag vidare till Sagåsen. Social resurs behöver återkoppling från Sagåsen om flyktingarna återkommer efter registrering på Sagåsen, för att kunna planera personal?

Fortsätter att bemanna Centralen och Stena Line, kl 08–01. Vita Huset som man öppnat är bemannat kl.08–20 och därefter med fältassistenter till kl. 01. Nattjour bemannas av Störningsjouren. Man har haft möte i veckan och tror inte att flyktingströmmen har ”peakat” ännu. Idag har man 600 transitplatser med målsättning att öka till 800 platser. För att minska trycket på transitboendet, skapas övernattningsplatser runt Centralen bland annat vid ”Läppstiftet” där man skall kunna övernatta och registreras, och en överenskommelse har nåtts med Röda Korset om att ordna 70 st övernattningsmöjligheter runt Centralen, för att oregistrerade migranter, ska slippa åka till Sagåsen på natten. Förhoppningsvis klart nästa vecka.

– – –

SJ: Läget är ganska oförändrat. Från Malmö mot Stockholm åker ca 150 migranter varje dag, varav många åker vidare mot Boden. Från Malmö till Göteborg är det ca 25 varav det flesta åker vidare mot Norge. OBS. Detta är enbart SJ:s siffror. Övriga transportörer på Malmö–Göteborg rapporterar till Polisen i Malmö. Polisen i Göteborg skall försöka få till sig den informationen till nästa möte. Man upplever inget stök på tågen. Tufft på Malmö central där många övernattar på stationen.

Måndag 2015-10-19

Polisen: Det har varit ett nytt hot mot Migrationsverket och en brand i en skola i Kungsbacka, som höll på att iordningställas till flyktingboende. Ytterligare ett kommande boende i Halland har hotats.

Polisen behöver en bättre uppdaterad bild av aktuella och kommande boenden. Detta gäller alla boenden, inte bara de som Migrationsverket ansvarar för.

Logistiken med bussar, Stena – Sagåsen och Centralen – Sagåsen. fungerar mycket bättre, sedan de avslutat samarbetet med Västtrafik.

Polisen arbetar mer aktivt med att genomföra inre utlänningskontroller för att tidigt se vilka som inte avser att söka asyl. Socialarbetare har upplevt att Polisen ökat dessa insatser.

Polisen vill vara med redan från början då det planeras för nya boenden.

Migrationsverket: Helgen inleddes intensivt, men lugnade sedan ner sig. Igår registrerades endast 151 personer och inga köer. 40 ensamkommande barn registrerades igår. 78 flyktingar kom med Stena igår och alla åkte ut till Sagåsen, det är första gången det hänt.

Det har förekommit uppgifter om att det funnits vapen hos flyktingar som anlänt med Tysklandsfärjan, vilket dementerades av Polisen. ”Vapnen” har bestått av knivar och detta betraktar Polisen som husgeråd. Det finns enligt Polisen inget som tyder på att vapen smugglats in i landet.

Något som försvårar registreringen av antalet flyktingar är att bokningar på färjan sker via Internet och även under tyska namn.

Migrationsverket arbetar ihop med LST och MSB på att ta fram en bättre bild befintliga och planerade boenden vad avser antalet och hur de ser ut för att kunna presentera för Polisen och kommunerna.

På Sagåsen finns 50 platser för förvar, dvs för personer som ska utvisas, idag sitter där 52 personer.

Göteborgs Stad Social resurs: 230 – 250 ensamkommande barn har tagits emot under helgen, vilket innebär att det varit ca 400 barn på Gärdsåsskolan. Det innebär att det är för mycket barn där, vi måste hitta fler lokaler och även se över bemanningen. Eftersom alla asylboenden är fulla, så kommer inte barnen vidare. Situationen är extrem och ytterst problematisk. Kontakt tas direkt mellan Migrationsverket och Social resurs.

Fler platser behövs, behovet är 1500 platser och det finns idag drygt 600.

Igår kväll satt 17 barn på Centralen som lämnat ett asylboende i Borås, som de inte trivdes med, vilket medförde ett stort problem för Socialjouren.

Vi tittar på en lokal, med 150 platser, för uppsamling/transitmottagning vid brofästet för Göta Älvbron där Migrationsverket kan registrera nyanlända. Inget klart ännu.

Det har varit mellan 40 och 70 vuxna per natt på evakueringsboendet på Lundby gymnasium under helgen.

Vill ha en diskussion om säkerheten på Gärdsåsskolan. Frågan tas upp på det redan planerade mötet på onsdag den 21/10 klockan 17:30 på GR i Gårda.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Inventeringen av boenden i länet håller på att sammanställas för rapportering till Länsstyrelsen i Norrbotten. Den kommer även att delges Polisen.

Länsstyrelsen Halland: Arbetar med samma inventering.

SJ: Stadig nivå med flyktingar, 300 – 350 reste under helgen mellan Malmö och Stockholm, varav 80 – 100 fortsatte till Luleå. Uppgifter för Malmö – Göteborg saknades.

Det förekommer även att resenärer utger sig för att vara flyktingar och åker med, fast de inte är det.

Gränspolisen: Många albaner reser hit med flyg och blir då i regel nekade inresa. Idag sitter 30 inlåsta i Göteborg av olika nationaliteter, varav 7 – 8 är albaner. I Halmstad är 15 i förvar, varav 8 albaner.”

 

Tidigare bedömning

I slutet av september bedömde länsstyrelsen I Västra Götaland förmågan att hantera situationen:   ”Samtliga aktörer bedömer att de har förmåga att hantera situationen i dag även om läget är ansträngt i vissa fall … de kan upprätthålla förmågan tills vidare, men att bedömningar görs varje dag.”

De största utmaningarna ansågs vara att ordna platser. Under sex veckor hade Migrationsverket fått fram 8 500 nya platser. Närhälsan ansåg sig klara av akuta medicinska ärenden men har haft svårare att ta hand om den psykiska oron bland flyktingarna.

Inom social resursförvaltning och socialtjänst i Göteborg och Mölndal har personal disponerats om för att kunna möta den rådande situationen.

De samverkande myndigheterna betonar också att de ser ett stort värde i frivilligorganisationerna. ”Speciellt när det handlar om att få med sig allmänhetens opinion och förståelse för myndigheternas agerande.”

Föregående

Göteborgs dyraste grundskola får nya lokaler

Nästa

Det jäser igen hos gamla Pripps