De rödgröna partierna i kulturnämnden går emot allianspartiernas förslag om att höja entréavgifterna till stadens museer.

”Den kunskapsbank museerna representerar (bör) på sikt utgöra en del av göteborgarnas kulturella allemansrätt, tillsammans med sådant som fri skolgång och fria lån på biblioteken”, skriver de rödgröna i ett yttrande.

Det gäller de fyra kommunalt drivna museerna samt det av Västra Götalandsregionen drivna Naturhistoriska museet. Där kostar ett årskort 40 kronor.

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna tycker att det är för billigt och vill höja priset som varit detsamma sedan 2007.

De får alltså mothugg:

”Det är en självklarhet att stadens kulturinstitutioner ska vara öppna och ha låga trösklar, inklusive låga avgifter. Så många som möjligt ska få komma in. Tillgängligheten till kulturen spelar också en stor roll för att bryta segregationen och ge göteborgarna, oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar, möjligheten att besöka ett museum”, skriver de rödgröna som dock vill marknadsföra årskortet bättre eftersom många inte känner till att det finns.

Föregående

Rekordmånga remissvar lämnade på järnvägsplanen för Västlänken

Nästa

Göteborgs dyraste grundskola får nya lokaler