När brevlådan för remissvar angående den föreslagna järnvägsplanen för ett eventuellt byggande av Västlänken i Göteborg stängde vid midnatt mellan torsdag och fredag hade rekordmånga yttranden inkommit.

När Spanaren tidigt på fredagen begärde uppgift om antalet remissvar hade tjänstgörande i diariet vid Trafikverket i Borlänge inte hunnit räkna dem. Totalt finns 243 handlingar rörande järnvägsplanen och ”de allra flesta är remissvar, säkert minst 230”.

Handläggaren av den föreslagna järnvägsplanen är Gudrun Jonsson Glans. Ännu så länge har hon inte fått några utskrifter på sitt bord. Hur lång tid kommer det att ta innan alla handlingar är lästa och beaktade?

– Ett antal månader, säger Gunilla Jonsson Glans utan att låta särskilt förvånad eller bekymrad. Ärendet kan alltså inte vara färdigberett förrän tidigt nästa år. Det är många handlingar att gå igenom.

Tjugo handlägger infrastruktur

Gudrun Jonsson Glans är en av tjugo tjänstemän på Trafikverket som arbetar med beredning av infrastrukturärenden.

– Har du sett något liknande tidigare?

– Ja, en gång, när det gällde Förbifart Stockholm kom det in ungefär lika många yttranden.

– Vad är det normala antalet, enligt din erfarenhet?

– Noll till tjugo, fler är det ytterst sällan. Vi brukar få in en del synpunkter och krav när det ska byggas större anläggningar med nydragna spår. Men när det till exempel handlar om dubbelspårsstationer i glesbygd för att tåg ska kunna mötas eller köras om är det sällan någon har synpunkter eller invändningar alls. Det kan man ju förstå …

Beslut kan dröja månader

– Vad händer framöver?

– Nu ska jag handlägga och bereda handlingarna för beslut av vår chefsjurist Charlotta Lindmark. Sedan skickas ärendet till regeringen för fastställande.

– Och hur lång tid kommer regeringen att ta på sig tror du?

– När ärendet väl har hamnat på Näringsdepartementet och så småningom i regeringskansliet kan det ta allt mellan ett par veckor och flera månader innan regeringen tar upp ärendet på sitt torsdagssammanträde, säger Gudrun Jonsson Glans.

– Och sedan kan ärendet överklagas förstås. Hur ofta sker det?

– I princip alltid, förklarar Gudrun Jonsson Glans, och även detta faktum verkar hon ta med största fattning.

Överklaganden görs till regeringen, och det är väl en inte alltför djärv gissning att just detta kommer att ske när det gäller det eventuella byggandet av Västlänken, det mest såriga och infekterade ärendet någonsin i Göteborgs snart 400-åriga historia.

Föregående

Resan var torftig - men bara för oss

Nästa

Göteborgs museer en kulturell allemansrätt?