Hur står det till med Qviding FIF efter avslöjandena i december förra året om att det finns misstankar om bidragsfusk från föreningens sida? Ja, den som undrar det får vänta. I nuläget ger föreningens ordförande inga intervjuer.

Ny ordförande i Qviding sedan våren 2014 är Angela Jönsson. När Spanaren tar kontakt med henne för att fråga om hur misstankarna och skriverierna har påverkat klubbens verksamhet så säger hon:

― Jag är inte intresserad av att bli intervjuad för närvarande. Vi avvaktar vad utredningarna i den här frågan kommer fram till. Nu måste jag arbeta.

Angela Jönsson
Angela Jönsson

De frågor som Spanaren hade tänkt ställa var t ex hur klubbens ekonomi har påverkats efter avslöjandet då vi bl a fick veta, att Qviding i varje fall temporärt inte ämnade söka nya bidrag till sin omfattande verksamhet. En annan relevant fråga är om arbetet med att skaffa sponsorer för 2015 har försvårats på något sätt.

Av klubbens välskötta hemsida att döma pågår förberedelserna för säsongen 2015 för fullt i alla åldersklasser både på herr- och damsidan.

Föreningen har årsmöte 22 mars på nybyggda anläggningen Härlanda Park. Då kanske Angela Jönsson kan lätta en aning på förlåten om tillståndet i klubben.

Stödet missbrukas sällan

I förra veckans artikel i Spanaren beskrevs hur utredningen kring Qvidings misstänkta bidragsfusk hade väckt bestörtning i Västsvenska idrottsförbundet. Så här kommenterar distriktschef Johan Gadd läget idag:

― Vi har ingen aktiv del i utredningen. Den sköts från Stockholm på avdelningen som har hand om lokalt aktivitetsstöd, eller LOK som vi säger. Och som sagt, eftersom stödet betalas med skattepengar är det angeläget att allt går rätt till.

Hur ofta stöter ni på fall där det inte har gjort det?

―Mycket sällan. För jag kan på rak arm inte erinra mig något tillfälle när en förening missbrukat stödet. Däremot har vi sett vid flera tillfällen att det finns föreningar som har glömt att söka över huvud taget. Men det är klart. Det vore ju konstigt om det inte blev fel nån gång.

Gör ni stickprovskontroller?

― Nej, inget sådant regelmässigt. Däremot händer det att vi får en begäran från Stockholm att kolla upp något de finner misstänkt.

Utredning påbörjad

På Riksidrottsförbundet bekräftar Jörgen Lövström på avdelningen för LOK-stöd att det f n bedrivs en utredning av Qvidings trassliga bidragsansökningar.

―Arbetet pågår parallellt med den utredning kommunen bedriver. Men jag kan i dag inte säga nånting om när det kan bli klart, säger Jörgen Lövström.

Inte heller han tror att det förekommer utbrett fusk med ansökningarna.

― Vi gör inga regelbundna stickprovskontroller men ibland har vi anledning att begära in upplysningar om någon förening. Men fusk av någon omfattning… nej, det tror jag inte på. Jag tror att det är väldigt sällsynt.

Läs även om läget i Qviding-utredningen

Föregående

Ansaldobreda: Ett elände även i Oslo

Nästa

Grönköping ett föredöme