Äntligen lugn och ro i K-huset! utropar kollegan Grönköpings Veckoblad. Detta med anledning av en Februari-Överenskommelse i staden för återstoden av seklet.

GV berättar:

”I fyra år skall nu hr stadsrådet Joel Eriksson (S) utöva makten, därefter skall hr godsägare hr Justus Brylén (M) regera i fyra år o s v. Några kommunalval behövas därmed ej, varken extra eller ordinarie.

-Vi äro förvissade om att väljarna skola uppskatta att få ledigt från kommunalvalen, samtidigt som vi politiker slippa hålla alla dessa valtal – även om  andra skriva dem åt oss – samt inte behöva sitta i valstugor timme ut och timme in, kommenterar hrr E. (S) och B. (M) uppgörelsen i en pressrelease (nyhetssläpp).

När GV:s pol. red. besöker Kommunalhuset för ett reportage, härskar den djupaste frid och ro. Visserligen ågår en allmänpolitisk debatt i stora cessionssalen, där hr Brylén (M) framhåller det katastrofala i hr Erikssons (S) styre, och den senare understryker den förres osedvanliga inkompetens.

Men med dessa formaliteter undanstökade gå de båda att avnjuta en ”fika” tillsammans vid den kommunala kaffeautomaten.”

Föregående

Qviding avböjer intervjuer i avvaktan på utredningarna

Nästa

Räddningstjänsten vidhåller kravet på evakueringstunnel