Äntligen lugn och ro i K-huset! utropar kollegan Grönköpings Veckoblad. Detta med anledning av en Februari-Överenskommelse i staden för återstoden av seklet.

GV berättar:

”I fyra år skall nu hr stadsrådet Joel Eriksson (S) utöva makten, därefter skall hr godsägare hr Justus Brylén (M) regera i fyra år o s v. Några kommunalval behövas därmed ej, varken extra eller ordinarie.

-Vi äro förvissade om att väljarna skola uppskatta att få ledigt från kommunalvalen, samtidigt som vi politiker slippa hålla alla dessa valtal – även om  andra skriva dem åt oss – samt inte behöva sitta i valstugor timme ut och timme in, kommenterar hrr E. (S) och B. (M) uppgörelsen i en pressrelease (nyhetssläpp).

När GV:s pol. red. besöker Kommunalhuset för ett reportage, härskar den djupaste frid och ro. Visserligen ågår en allmänpolitisk debatt i stora cessionssalen, där hr Brylén (M) framhåller det katastrofala i hr Erikssons (S) styre, och den senare understryker den förres osedvanliga inkompetens.

Men med dessa formaliteter undanstökade gå de båda att avnjuta en ”fika” tillsammans vid den kommunala kaffeautomaten.”