En region och åtta kommuner vägrade lämna ut uppgifter om smittspridningen till den lokala pressen. De till och med samrådde för att göra det. Detta anmäldes till JO av en chefredaktör.

Nu har JO skickat en lång rad vassa frågor till politiker och tjänstemän.

I våras var Sörmland en av de värst drabbade regionerna då pandemin bröt ut i Sverige. Tidningarna i länet hade mycket att bevaka. Men regionen och åtta kommuner gaddade ihop sig. På klassiskt vis sade de nej till att delge pressen allmänna handlingar om kampen mot smittan, vilket de var skyldiga att göra enligt tryckfrihetsförordningen.

Sammanträdde ihop

De förhalade, och de skyllde på olika saker. Politiker och tjänstemän från alla nio inblandade till och med sammanträdde för att agera ihop.

Chefredaktören Eva Burman på Sörmlands Media överklagade till Kammarrätten, som tvingade fram handlingarna.

Nu är det alltså Justitieombudsmannen (JO) Per Lennerbrants tur att ta itu med de tredskande kommunerna och regionen.

Dessa får svara på bland annat följande frågor:

Samsyn?

Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan kommunerna och regionen om att avslå begäran med hänvisning till vissa bestämda skäl? Vilka skäl diskuterades i så fall?

Fanns det en överenskommelse eller samsyn mellan regionen och kommunerna om att avvakta viss tid med att lämna besked till journalisten avseende begäran? I så fall, vilka slutsatser kom man fram till?

I vilka fall samråder regionen normalt med chefer och direktörer i kommuner gällande uppgifter av det slag som nämns eller frågor som rör framställningar om att få del av allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar?

JO begär svar senast den 16 oktober.

Föregående

Miljarderna rinner bort för det stängda Göteborg

Nästa

Högre byggkvalitet ger lägre hyra