Högre kvalitet i byggandet kan ge lägre hyra. Det framgår av en färsk forskningsrapport från Boinstitutet och Centrum för boendets arkitektur (CBA) vid Chalmers.

Rapporten som presenterades under satsningen digitala Almedalen har studerat investeringskalkyler anpassade för ett hållbart bostadsbyggande.

Tricket för att förena kvalitet med lägre hyror är att hållbarheten tas med i kalkylen. Används till exempel ett material som beräknas hålla i hundra år innebär det att kostnaden fördelas över en längre period än den standardiserade avskrivningstiden på femtio år. Högre kvalitet i materialvalet kan också ge lägre underhållskostnader.

På Chalmers

En av de forskare som varit med och tagit fram rapporten är Antti Kurvonen, gästforskare vid CBA på Chalmers.

– Kunskapen i ekonomi och investeringskalkyler behöver bli bättre bland dem som utvecklar bostäder. Förhoppningsvis kan den här rapporten bidra till det och samtidigt styra bostadsdebatten mot de ämnen som är väsentliga, säger han.

För enligt Antti Kurvonen är det inte höga byggkostnader som är den främsta orsaken till höga bostadspriser. Något som ofta lyfts fram i debatten.

– Ett mer rimligt resonemang är att en hög efterfrågan och ett litet utbud på bostäder har resulterat i ökade bostadspriser, säger han.

En tredjedel lägre

En fallstudie som forskningen inspirerats av är Viskaforshems projekt i Pumpkällehagen. Här byggde det allmännyttiga bolaget 18 hyreslägenheter. Samtliga är passivhus byggda i trä. Nyproduktionshyran låg vid inflyttning en tredjedel lägre  än vad den kunde blivit om man tillämpat en konventionell kalkylmodell.

För att pressa hyrorna har Viskaforshem vägt in de långsiktiga ekonomiska fördelarna av att bygga med hållbara material som kräver mindre underhåll. Bolaget har också anpassat avkastningsmåttet till sina egna förutsättningar i stället för att använda marknadens avkastningskrav.

Att avkastningsmåttet har stor genomslagskraft är inte bara bra för plånboken utan också för klimatet, menar Ola Nylander, professor och föreståndare för CBA.

Lägre driftskostad

– Att bygga med högre kvalitet och hållbarhet leder till en högre initialkostnad men till en lägre driftskostnad över tid. Förutom lägre driftskostnad kan hållbara kvalitativa material också skrivas av på längre tid än de standardiserade 50 åren, säger han och menar att avskrivningstiden på 50 år härrör från 1980-talet då ett hus skulle stå i 50 år och sedan rivas.

Enligt Moa Andersson, verksamhetsledare vid Boinstitutet, syftar forskningen till att öka kunskaperna om metoder för hållbara lönsamhetskalkyler.

– Med den här forskningen vill vi undersöka om det går att bygga attraktiva och hållbara bostäder med kvalitet för alla plånböcker, säger hon.

Föregående

JO ställer kommuner till svars

Nästa

Sju kommuner bryter mot lagen om hemtjänst i sommar