Sju västsvenska kommuner med strandlägen svarar nej på frågan om de denna sommar tar emot och ger hemservice åt sommarboenden från andra kommuner. De går därmed emot regeringen och lagens bokstav. Elva kommuner är positiva och säger ja till att ta emot sommarboenden.

Det framgår av den fråga Spanaren ställt till samtliga 27 kommuner med kustlägen i Halland och Västra Götaland.

Frågan besvarades av 21 kommuner. Gemensamt för de svarande kommunerna är att de fått väsentligt färre ansökningar än under tidigare år.

Uddevalla, Mellerud, Lidköping, Götene, Gullspång och Hjo avstod från att svara.

Nej från sju!

De sju som säger nej är Laholm, Öckerö, Orust, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Vänersborg.

Laholm: Kommunen har fem-sex förfrågningar. Socialnämndens ordförande i Laholms kommuns socialnämnd, Kenneth Camitz (M):

– Vi har tagit beslut om att nämnden inte har möjlighet att verkställa tillfällig vistelse i Laholms kommun pga rådande covid-19 spridning i samhället.

Öckerö:

Vi tar inte emot sommarboenden och erbjuder hemtjänst från andra kommuner, säger till Spanaren Arto Niskala, verksamhetschef för äldreomsorgen på Öckerö.

Orusts kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S) deklarerade den 20 juni kommunens nej i ett uttalande till bl a TT .

– Vi är väldigt besvikna (på regeringen). Vi ser ju invasionen av turister här nu och det känns inte jättebra att äldre, den gruppen vi ska värna, är mitt i allt det här. Det rimmar inte alls. Vi kommer fortsätta att säga nej, tillade hon.

Hon hänvisade bland annat till ansträngda personalresurser.

Hon anser att det är rätt trots att detta är emot lagen:

– Ja. Det tycker vi. Att minska risken för att våra äldre ska smittas och hamna på sjukhus eller avlida måste gå före, sade hon till TT.

Lysekil har sagt nej till sju som sökt hemtjänst.

– Det finns svårigheter att få tillräckligt med personal för redan befintliga behov i kommunen. Enheterna är hårt ansträngda denna sommar på grund av covid 19, kommenterar Marianne Sandsten på kommunen.

Sotenäs har fått åtta förfrågningar. Kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) uppger att kommunen står fast vid att neka delårsboende hemtjänst kopplat till beslutet i omsorgsnämnden i våras.
Strömstad och Vänersborg avvisade de få sökandena till vardera kommunen.

Men frågan kan komma att tas upp igen, menar Karin Hallberg, förvaltningschef i Vänersborg.

Utreder mera

Halmstad och Stenungsund  vill utreda förfrågningarna ytterligare innan beslut fattas. Halmstad har ett 40 tal förfrågningar och för nu en dialog om omständigheter och restriktioner och hur Folkhälsomyndighetens anvisningar följs hos berörda kommuner. Det berättar Gabriella Arvidsson, myndighetschef i Halmstad.

Ja från elva!

Varberg, har som många andra kustkommuner försökt se till egna kommunens invånare i första hand, säger Erland Linjer (M), ordförande i socialnämnden.

– Detta för att klara en redan hårt ansträngd situation. Tidigare år har vi haft cirka 50 utomkommunare som beviljats hjälp. Idag har vi ca 10 personer som sökt och får det stöd de behöver.

– Min känsla är att många som brukar komma till Varberg själva inser att man inte skall äventyra sin hälsa och att man känner sig tryggare hemma, säger han.

Göteborg har en positiv inställning. Frågorna hanteras i stadsdelsförvaltningarna dit bara någon enda begäran har kommit in.

Falkenberg, en av de tio som svarar ja:

– Falkenberg verkställer nu alla ansökningar som vanligt, men antalet är väsentligt färre än tidigare, 11-12 stycken jämfört med 40-50 tidigare somrar, säger till Spanaren t f socialchefen Daniel Johansson.

Falkenberg fakturerar sedan hemkommunen efter den taxa som gäller i hemkommunen. Ofta är det en förlustaffär, berättar han, men talen är inte så stora.

Kungsbacka har tagit emot ansökningar från ett 15-tal personer, säger nämndsekreterare Carl Odhnoff.

– Vi uppmanar då bosättningskommunen att noga pröva rätten till bistånd och vi ber de enskilda som vill komma att testa sig för covid-19 innan resan, tillägger han.

Kungälv och Tjörn är positiva och har tagit emot en handfull förfrågningar

– För oss politiker i socialnämnden är det självklart att följa lagen när det gäller rätt till hemtjänst för sommarboende, säger på Tjörns kommun socialnämndens ordförande Gun Alexandersson Malm.

– På grund av Corona är det färre som ansökt, vilket gör att vi klarar av detta inom befintlig organisation, tillägger hon.

Munkedal säger ja till den enda förfrågan kommunen fått, men har samma hållning i frågan som Sotenäs.

– I princip stödjer jag övriga kommuner i Bohuslän. Att beroende på en redan hög arbetsbelastning för vår personal i hemtjänsten är det inte rimligt att ytterligare belasta dem med fler uppdrag, anser Munkedals kommunalråd, Jan Hognert (M).

– Nu har vi lyckligtvis inte haft mer än en ansökan om hjälp och då ett inte speciellt tungt uppdrag. Vilket då är helt i sin ordning att genomföra.

Tanum: ca 25 personer har beviljats hemtjänst från respektive hemkommun.

Tanums kommun kontaktar hemkommunen när besluten har inkommit med uppmaningen att följa SKRs (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer avseende vistelse i annan kommun under Corona.

Tanums kommun följer lagen och de riktlinjer som finns gällande Covid 19.

– Ansökningarna till Tanum har varit betydligt färre än tidigare år. En stor del av ansökningarna avser trygghetslarm, säger Anna Torstensson, enhetschef på Tanums kommun.

– Det är viktigt att ha en bra dialog med de sökande, och då förklara den speciella situationen vi är i på grund av pandemin.

– Har man ett stort vårdbehov bör man stanna hemma, är hennes rekommendation.

– Till dags datum ser det ut att lösa sig på ett bra sätt, summerar Anna Torstensson.

Åmål, Mariestad och Karlsborg har fått förfrågningar enbart om larm som också beviljats.

Ingen fråga

Grästorp, ingen förfrågan.

Föregående

Högre byggkvalitet ger lägre hyra

Nästa

Tack för 18 kronor, staten