Räddningstjänsten i Storgöteborg står på sig. I det särskilda remissyttrande myndigheten skickade till Trafikverket på fredagen framhålls än en gång betydelsen av en parallell evakueringstunnel om Västlänken skulle byggas.

Lars Klevensparr
Lars Klevensparr

― De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller, säger Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Remissyttrandet som utformats av Räddningstjänstens erfarna expertgrupp presenterades häromdagen för styrelsen som ett informationsärende.

― Det var ett bra sammanträde, säger Lars Klevensparr. Intresset gick inte att ta miste på. Vi informerade och fick svara på en mängd bra frågor. Inga ändringar i vår skrivning föreslogs och det är min uppfattning att en enig styrelse står bakom förslaget.

Omfattande påverkan

Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept, kommer att påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt, heter det i ett presmeddelande från myndigheten. Utöver möjligheterna till en effektiv räddningsinsats kvarstår risken att Räddningstjänsten tvingas lägga oproportionerligt stora årliga resurser med kompetensutveckling, på något som förhoppningsvis aldrig ska behöva inträffa. Detta i konkurrens med andra viktiga samhällsuppgifter.

Det är större risk att en räddningsinsats fördröjs när olyckan inte kan beskrivas och den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept, kommer att påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt, varnar myndighetens experter för.

― Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel, förväntar vi oss att Trafikverket finansierar en passande övningsanläggning så att vi ska kunna öva liknande scenario, deklarerar Lars Klevensparr.

Föregående

Grönköping ett föredöme

Nästa

Ansaldobreda: Ett elände även i Holland och Belgien