Statens utredare: Satsning på vårdcentralerna ska lösa sjukvårdskrisen

Göran Ekstedt

Han har nyckeln till väsentliga delar av hälso- och sjukvårdens strategier för utveckling i sin hand. Och alla bejakar förslagen […]

Läs mer

Alltför många har för låg lön i VG-regionen

Tord Melander

Det är precis så illa ställt som framgår av rubriken. Det är alltför många anställda inom Västra Götalandsregionen som har […]

Läs mer

Sjuksköterskor saknar borttaget jämställdhetslyft

Tord Melander

Tillhör ni dem som gärna byter några ord med folk på bussen eller vagnen? Klokt, och att det kan vara […]

Läs mer

Förstår du vad doktorn säger?

Börje Andersson

Doktorn förstår inte vad du lider av. Skriver fel i journalen. Ger dig fel medicin. Det är exempel på vad […]

Läs mer

Bättre vård för FN-veteraner

Tord Melander

Sverige har sedan 1950-talet skickat ungefär 100 000 militärer i fredsbevarande utlandstjänst. Smaka på den siffran: 100 000! Befäl och […]

Läs mer

Sjukvårdsministern: Kulturförändring behövs för att klara vårdbehovet

Göran Ekstedt

– Det behövs en genomgripande förändring i synen på vårdens roll i samhället för att kunna hantera de behov som […]

Läs mer

Blodfull Bokmässa

Mirja H Lappalainen

Blodgivningen hittade sin plats på Bokmässan. Rödklädda ”blodkroppar” vimlade runt besökare och montrar, delade ut information och visade vägen till  en […]

Läs mer

VG-regionen misstänks för felaktig upphandling

Tord Melander

Konkurrensverket misstänker att Västra Götalandsregionen har gjort en felaktig upphandling av journalhanteringstjänster och vänder sig till Förvaltningsrätten i Göteborg med […]

Läs mer

Skrivelse om gynekologi belagd med sekretess

Tord Melander

I början av maj 2016 skickade gynekologen Anita Hagstad, Läkarhuset, Göteborg, en skrivelse till regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen om den […]

Läs mer

VG-regionen säger upp vårdavtal i gynekologi

Tord Melander

Specialistvården inom gynekologi i Västra Götalandsregionen riskerar att försämras. Anledningen: VG-regionens sjukvårdspolitiker har bestämt, att ett stort antal gynekologiska åkommor […]

Läs mer
1 4 5 6 7