Karolinska Universitetssjukhuset, KU, i Solna gjorde en förlust 2019 på nästan två miljarder kronor ( 1 867 miljoner kronor). Det framgår  av styrelsematerial som offentliggjorts hos sjukhuset.

Samtliga landets universitetssjukhus redovisar därmed underskott i boksluten för 2019.

KU har därmed det i särklass största underskottet av landets sju universitetssjukhus.

Karolinska Universitetssjukhusets ledning anför ett antal kostnadsposter av engångskaraktär, som belastar resultatet.

Från verksamheterna rapporterades att antalet vårdplatser ökat och uppgår till ca 1100 och att det för närvarande inte finns några cancerköer. Akutmottagningarna däremot har långa väntetider och ledningen har uttalat ambitionen att korta väntan.

Karolinska Universitetssjukhuset hade per årsskiftet 2019/2020 15 248 anställdas en minskning med drygt 500 personer från föregående års 15 758 anställda.

Ytterligare neddragningar av personal kommer att äga rum när de pågående mbl-förhandlingarna avslutas.

Sjukhuset varslade i november 2019 ca 600 personer (läkare och undersköterskor) och i våras ca 550 administrativ personal.

Forskning och utbildning tillhör Karolinska Universitetssjukhusets kärnverksamheter, heter det i styrelsematerialet. Några FoU-konstellationer är gemensamma med Karolinska Institutet. Med tanke på de förändringar som gjorts i sjukhusets verksamhetsmodell uppdrog styrelsen åt sjukhusdirektören att göra en översyn av sjukhusets FoU- strategi med återrapportering senast i juni 2020.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med 16 862 anställda, hade ett underskott på -72 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019,
Skånes universitetssjukhus, SUS, som omfattar Lunds och Malmö sjukhus, fick ett underskott på -160 miljoner kronor,
Akademiska sjukhuset i Uppsala redovisar ett underskott på – 543 miljoner kronor,
Universitetssjukhuset Örebro får sitt resultat inbakat i Region Örebro. Regionens underskott för 2019 blev – 476 miljoner kronor.
Universitetssjukhuset Linköping får på motsvarande vis sitt resultat inlagt i Region Östergötlands. Regionens samlade resultat 2019 uppgick preliminärt till +169 Mnkr (men det samlade resultatet för regionens hälso- och sjukvård blev -744 Mnkr).
Norrlands universitetssjukhus (i Umeå), ingen uppgift.

Föregående

En cocktail på Sahlgrenska gjorde mig gott

Nästa

Byråkrati stjäl tid från patienterna