Tillhör ni dem som gärna byter några ord med folk på bussen eller vagnen? Klokt, och att det kan vara både givande och avslöjande fick Spanarens reporter bevis för häromdagen.

Efter några minuters ögonkontakt började vi prata, kvinnan mitt emot mig och undertecknad. Först om ditt, sedan även om datt.

Efter ytterligare några minuter visste vi att hon arbetar som sjuksköterska på Sahlgrenska och denne reporter i nättidningen Spanaren.

Ingen jämställdhetspeng 2018

Hon berättade att hon trivs med sitt jobb, arbetskamraterna och sjukhusmiljön men just den här dagen var både hon och kollegerna lite nedstämda eftersom de hade fått klart för sig, att Västra Götalandsregionen ”trots löfte” inte skulle betala ut någon jämställdhetspeng 2018 eller lyft om man så vill.

Jämställdhetslyftet har varit en särskild satsning inom VG-regionen på sjuksköterskors löner under tre år. Varje år har lönepotten fått ett tillskott på 15 miljoner kronor.

När Spanaren senare kollar uppgiften visar det sig, att det mycket riktigt inte blir något jämställdhetslyft 2018 men att det inte heller har funnits något löfte om det.

– Det stämmer. Pengarna fördelades där de bäst behövdes, det vill säga där lönegapen var som störst. Men i år blir det inga extra pengar som sagt. Man anser tydligen att målen har nåtts.

Det bekräftar för Spanaren Annekarin Höglund, ordförande i Vårdförbundet Västra Götaland.

Vilka avgjorde var pengarna behövdes som bäst? Vem satte målen?

– Det gjorde politikerna. Satsningen var alltså inte föremål för någon förhandling, säger hon och fortsätter:

– Lönerna behöver höjas rejält rent generellt. Som det är nu finns det många andra anställningar sjuksköterskor kan få med högre lön. Man kan bara titta på Dalsland där alla kommunerna erbjuder löner som ligger över dem som gäller i den allmänna sjukvården. Regionen halkar efter, och det bådar inte gott.

Spanaren har skickat några frågor till VG-regionen men ännu inte fått svar. Det finns alltså anledning att återkomma i ämnet.

Föregående

Hur mäter man skolresultat?

Nästa

Välkänd profil övergav Centern