I dagarna har industrihistoria skrivits i Landvetter.
Då tryckte nämligen V-TAB:s dagstidningstryckeri på Mediavägen det sista exemplaret av TTELA, en av Stampen Medias många dags- och veckotidningar. Detta tidningstryckeri har varit och är ett av de modernaste i Norden.
Men från och med årsskiftet startar avvecklingen av tryckeriet, medan Stampens tidningar fortsätter att tryckas i Malmö, Borås och Karlstad.

Bakgrunden är en upphandling som gjordes sommaren 2021 eftersom Stampen Medias avtal med V-TAB var på väg att löpa ut.
Förfrågan gick ut till V-TAB, Bold i Malmö, Gota Media i Borås och NWT Tryck i Karlstad.
När alla fått lämna sina offertsvar stod det klart att V-TAB hade det för Stampen Media minst attraktiva budet.

V-TAB var 40 miljoner dyrare per år
Det var i stället de tre andra som hade det vinnande konceptet. Den årliga kostnadssänkningen för Stampen Media, med hänsyn taget till ökade transportkostnader med mera hamnade på cirka 40 miljoner kronor.
Så här kommenterade Stampen Medias koncernchef Johan Hansson valet under hösten 2021:
– Jag är nöjd med att vi fått dessa viktiga avtal på plats redan i år. Det ger oss god tid att förbereda flytten till de tre tryckerierna och optimera våra distributionsrutter inom våra utgivningsområden under nästa år. Genom att lägga tryckningen av våra titlar i norr till Karlstad, GP och våra titlar runt Göteborg till Borås samt Hallandsposten och Hallands Nyheter till Malmö får vi en mycket bra och kostnadseffektiv lösning.

”Hög leveranskvalitet ända in i mål”
V-TAB:s VD Peder Schumachers kommenterade så här:
– Vi har och har haft långvarigt och gott samarbete. Att våra vägar skiljs är en naturlig fortsättning och konsekvens av den tidigare uppdelningen av koncernen och vår strategi att satsa på områden som växer. Vi är samtidigt glada och stolta över att ha varit en viktig samarbetspartner och ser fram emot att leverera med samma höga kvalitet ända in i mål.
Den uppdelning Schumacher talar om skedde 2018 då Stampen AB omvandlades till V-TAB Holding och Stampen Media, renodlades till nyhetsverksamhet och distribution (VTD).

Tidigare Stampen-ägare dominerar tryckeribolaget
V-TAB Holding ägs av Peter Hjörne och familjen Hörling i Lidköping, tidigare ägare i Stampen Media, men nu helt utan inflytande då norska Polaris Media har hundraprocentigt ägande i Stampen Media.
Förflyttningen till de nya tryckerierna startade måndagen 21/11 då Hallands Nyheter för första gången trycktes i Malmö och avslutades fredagen 16/12 då TTELA för sista gången trycktes i Landvetter. Från och med måndag 19/12 trycks den tidningen i Karlstad.

Även Aftonbladet och Svenska Dagbladet lämnar V-TAB
Parallellt med att Stampen Media bestämde sig för att lämna V-TAB gjorde även Schibsted, där Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår, detsamma.
Konsekvenserna av detta blir att inte endast tryckeriet i Landvetter stängs utan även V-TABs anläggning i Södertälje läggs ner.
Av V-TAB, för inte så länge sedan Nordens största tryckerikoncern återstår nu tre produktionsställen, Vimmerby som ägnar sig åt att trycka magasin och bilagor, Falkenberg som är ett s k civiltryckeri med produktion av reklamblad, visitkort etc och Norrahammar med specialitet inom skylt- och reklamproduktion. Det sistnämndas existens uppges vara hotad, vilket dock inte bekräftas av V-TAB.

Föregående

Risk för skador av Västlänken tvingade boende betala 15 miljoner

Nästa

Varför inte skriva egna psalmer?