Bertil Stridh
Bertil Stridh

– Jag tror att strategin för ett omstartat Ryds kan vara att gå ut på marknaderna utanför Skandinavien, säger advokat Bertil Stridh till Spanaren. Han är konkursförvaltare på Amber Advokater i Värnamo för det småländska båtföretaget.
– För, tillägger han, Ryds har ett starkare varumärke än vad de flesta kanske känner till.
Nu är arbetena igång för fullt med att finna vägar framåt för motorbåtstillverkaren i Tingsryds kommun.

– Jag ska nu lägga all energi på rekonstruktionen, som också kan komma att trygga jobben, säger Bertil Stridh och målar vid samtal med Spanaren företagets möjligheter i ljusa färger. Han för samtal med flera intressenter.
– Det finns några tänkbara kandidater till att ikläda sig ägarrollen för Ryds och många av dessa är stora motorbåtstillverkare i Europa.

Sista datum för att visa köpintresse är 21 december
Gången nu är att få kontakt med och anbud av intresserade nya ägare till Ryds. Sista datum för intresseanmälan är den 21 december 2023. En möjligen besvärlig tid på året, men å andra sidan kanske fördelaktigt i en tid när ekonomiska aktiviteter går lite på lågvarv med möjligen lite mindre konkurrens anbudsgivare emellan.

Försäljning av hela verksamheten har prioritet
Anbuden som efterfrågas avser i första hand all Ryds verksamhet, i andra hand delar av densamma.
På advokatbyråns hemsida beskrivs läget för Ryds på följande vis:
Bolagets verksamhet har varit inriktad på tillverkning och försäljning av kvalitetsbåtar.
Företaget sysselsatte ett trettiotal personer i Ryd i Tingsryds kommun. Nettoomsättningen för åren 2021 och 2022 uppgick till mellan 75 och 76 miljoner kronor.

Större och dyrare båtar tog över när marknaden sjönk
Resultatet för finansnetto var negativt i fyra av åren 2019 – 2023. Utbudet av båtar ändrades de senaste åren så att andelen större och dyrare båtar ökade i försäljningsmixen. Uppgraderingen hamnade därmed i en period när efterfrågan sjönk på företagets viktiga marknader.

Patrik Håkansson
Patrik Håkansson

– Företaget anpassade produktionen till rådande konjunkturläge och lyckades delvis kompensera detta med nya återförsäljare och med en ny båtmodell, skriver VD Patrik Håkansson bland annat i Ryds årsredovisning för 2022.

Väl emottagen ny modell inte nog för att undvika konkurs
Han skriver också att båtarnas position på marknaderna stärkts och att varumärket Ryds står sig väl.
– Den nya båten 650 Bowrider lanserades i början av 2023 och togs emot väl, anser han
Dessa och andra ansträngningar räckte dock inte till för att hålla Ryds flytande utan bolaget försattes den 27 november 2023 i konkurs.
Verksamheten drivs för närvarande vidare i konkursboets regi.

Föregående

Anrik båttillverkare i konkurs - jagar nya ägare för fortsatt verksamhet

Nästa

Utrikesfödda barn bor trångt - stor ökning på 10 år