Planerna, hos Västtrafik, på att stänga färjelägena Slottsberget på Hisingen och Lilla Bommen i Göteborg väcker starka känslor – och oro. Detta görs för att spara ett par minuters restid på älven.
– För oss boende på, och nära, Slottsberget blir det en stor försämring med lång väg att gå till all kollektivtrafik, förklarar Maria Berggren, mångårig Slottsbergetboende.

Boende på Eriksberg, påpekar hon, har däremot nära till den bussgata, som går genom området.
– Älvsnabben, som färjan heter, är bland det bästa som Västtrafik har att erbjuda och man borde erbjuda mer trafik över älven i stället för att minska den. Det är lätt även för folk med rullator och rullstol att komma ombord, berömmer Maria Berggren.
– Det är svårt att förstå hur beslutsfattarna tänker, summerar Maria Berggren.

Älvsnabben Slottsberget
Den planerade avvecklingen av Slottsbergets färjeläge har väckt oro och ilska på Hisingen. Bild: Erik Lindahl.

Säkerhet och effektivitet bakom stängningar
Västtrafik har tecknat ett 15-årigt avtal med Styrsöbolaget om trafiken över älven med Älvsnabben. Företaget uppger att hållplats Lilla Bommen tas bort av säkerhetsskäl medan Slottsbergets färjeläge stängs för att uppnå förbättrad effektivitet.
Besparingen i tid skulle med denna tidtabell spara två – tre minuters restid för Älvsnabben, enligt Västtrafik.

Hopppas på stark folkopinion för att ändra planer
Maria Berggren hoppas nu på en så stark reaktion hos resenärer och allmänhet mot avvecklingsplanerna för Älvsnabbens hållplatser, att Västtrafik tänker om i denna fråga.
– Så att vi som är lite halta och lytta kan fortsätta bo här på berget, understryker Maria Berggren.

Viktig länk till enda kajpromenaden
Hon får gehör hos Erik Widén, som i Göteborgs-Posten anför bland annat följande:
– Det är ett hårt slag i första hand för oss, många äldre, på Slottsberget och runt Lindholmsdockan som får långt att gå till kollektivtrafik.
– Färjetrafiken har blivit ett trevligt signum för Göteborg som en stad vid vatten, skriver Erik Widén vidare, och nämner att detta uppskattas inte bara av boende och arbetande längs älvstränderna utan även av turister i mängd.
– Färjetrafiken är en länk till stadens enda, mycket välbesökta kajpromenad med bryggor, restauranger och cafeer.

Tidsvinst med tvivelaktiga effekter
Erik Widén summerar läget med att detta har skett medan utvecklingen av den södra älvstranden legat i träda i 30-40 år.
Han ger i sitt inlägg i tidningen stöd för tankegångarna hos Maria Berggren med att ”det fredade Slottsberget är en pärla i området”.
– Att lägga ned färjeläget här för en liten tidsvinst som endast kommer att märkas i effektivitetskalkylerna på Västtrafiks huvudkontor i Skövde framstår som en mycket, mycket dålig idé för turist- och sjöfartsstaden Göteborg.

Föregående

Kan det här timmerhuset bli årets vinnare?

Nästa

Västtrafik svarar: "Två minuter är en viktig tidsbesparing"