Beslutet att avveckla färjeläget Slottsberget på Hisingen i Göteborg är fattat och kommer att verkställas i december 2025. Det klargör Magnus Lorentzon, samhällsutvecklare på Västtrafik i Göteborg.
Han känner till de negativa reaktionerna på beslutet men framhåller, att det finns alternativa resvägar med buss eller färja.

Magnus Lorentzon Vässtrafik
Magnus Lorentzon försvarar indragningen av färjelägen.

Avstånden dit från Slottsbergets färjeläge är mellan 800 m och en kilometer.
Men frågan är hur två, tre minuters tidsbesparing kan spela någon roll för företaget.
– Jo, två minuter är jättemycket, replikerar Magnus Lorentzon. Det är en tidsbesparing på cirka tio procent.
– Den vunna tiden används för att lägga ut fler färjeturer under dygnet och har på det sättet en stor betydelse, förklarar han.

”Det finns flera bra alternativ”
Reaktionerna från de som inte gillar beslutat att avveckla Slottsbergets färjeläge har han förståelse för.
– Men det finns bra alternativ med buss eller färja, anser han.
– Och även om vägen till dessa lägen/hållplatser är en bit att gå, för de som vant sig vid läget vid Slottsberget, så är vandringsleden till de nya alternativen lätt att ta sig fram på, menar han.

Tidsbesparing viktig faktor för laddning
Västtrafik är i färd med att övergå till färjor för eldrift, som Spanaren tidigare berättat om. Magnus Lorentzon påpekar, att även i det perspektivet spelar tidsbesparingen på några minuter stor roll för möjligheter att ladda dessa färjor.
Från Slottsbergets färjeläge reser dagligen ca 200 personer med färjan Älvsnabben..
Det totala antalet resenärer med den färjan över älven är cirka 3 000 personer dagligen, på linjen Klippan, Eriksberg, Slottsberget, Lindholmen till Stenpiren och Lilla Bommen.

Eloise Västtrafik
Eloise är en av två elfärjor som trafikerar Göta Älv. Under nästa år kommer ytterligare sex elfärjor och en reservfärja. Varje sparad resminut är en vunnen laddningsdito, enligt Magnus Lorentzon. Bild: Erik Lindahl.
Föregående

Planer på stängda färjelägen väcker ilska och oro på Hisingen

Nästa

Tryckfrihet och offentliga handlingar - hot, möjlighet eller integritetsrisk?