Motorbåtstillverkaren Ryds Båtar AB i Ryd i Kronobergs län i sydöstra Småland förklarades i slutet av november i konkurs.

Ulf Annvik
Ulf Annvik

– Målet är att hitta ny ägare så att verksamheten kan fortsätta, berättar Ulf Annvik, VD i investmentföretaget Entreprenörinvest, ägare till 75 procent av Ryds.
Återstående 25 procent ägdes av Ryds VD, Patrik Håkansson.

Entreprenörinvest Sverige AB, grundades 2012 och är ett helägt dotterföretag till familjen Kamprads stiftelse, som Spanaren tidigare berättat i en artikel om Ryds.
– Men Entreprenörinvest arbetar oberoende av stiftelsen, kommenterar Ulf Annvik.
Det är han, i egenskap av VD för Entreprenörinvest, som är ytterst ansvarig.

Parallella samtal med flera intressenter förs
Ulf Annvik hänvisar arbetena med att hitta ny ägare till konkursförvaltaren, advokat Bertil Stridh på advokatfirman Amber Advokater i Värnamo.
Men till Spanaren bekräftar Ulf Annvik, att flera parallella samtal pågår med tänkbara intressenter.
– Marknaden är mättad, anger han som orsaken till konkursen.
De sista årens negativa utveckling blev för mycket för Ryds. Återförsäljarna hade köpt på sig för stora lager, som blev för tunga att finansiellt bära för dem

Båtkonsumenterna ligger lågt i både Sverige och Norge
Och båtkonsumenterna, ligger lågt i det ekonomiskt tunga läge som landet nu befinner sig i.
Situationen är på samma sätt i Norge, där också Ryds båtar haft en stor marknad.
För hög inflation, lån med höga räntenivåer och en allmänt dyster situation pressade båtmarknaden till det läge, som till slut kom att knäcka ekonomin för Ryds i Småland.

25 anställda i Ryds berörs av konkursen
Företaget hade vid konkursens tillfälle 25 anställda, alla i Ryds.
Ryds Båtar har en lång tradition och är ett av Sveriges mest kända båtvarumärken. Företaget har haft olika ägare, bland andra Volvo (genom Jofa) och Nimbus Boats.

Föregående

Sju västsvenskar bland de 40 nya i IVA

Nästa

Utökad marknad kan vara räddningen för småländska båttillverkaren