Ytterligare 40 framstående forskare och experter från företag och offentlig sektor valdes på torsdagen in som nya ledamöter i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
– De nya ledamöternas samlade erfarenheter och kompetenser kommer att bli ett viktigt tillskott för oss som akademi. Det här gör att vi ytterligare stärker och breddar IVAs kompetenser i viktiga framtidsfrågor så som artificiell intelligens och hållbar utveckling, säger Marcus Wallenberg, preses IVA och Tuula Teeri, vd för IVA i ett gemensamt uttalande.

Nya ledamöter med någon koppling till Västsverige:
Susanne Aalto, teknologie doktor, professor i radioastronomi vid Chalmers tekniska högskola, ledamot vid KVA väljs in i IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden.

Per Alfredsson, civilingenjör kemiteknik, vd för AstraZeneca i Sverige väljs in i IVAs avdelning bioteknik. HK ligger i Stockholm.

Katarina Gårdfeldt, filosofie doktor, direktör för Polarforskningssekretariatet, affilierad professor, energi och material, Chalmers väljs in i IVAs avdelning Kemiteknik.

Christina Hallin, civilingenjör, egen verksamhet, styrelsearbetare, tidigare exekutiva befattningar inom AB Volvo väljs in i IVAs avdelning Maskinteknik.

Mattias Marklund, filosofie doktor, professor i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet och huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap på Vetenskapsrådet väljs in i IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden.

Ludvig Strigeus, civilingenjör, programmerare Stimax AB samt en av nyckelpersonerna bakom Spotify. Hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola, mottagare av bland annat Gustaf Dalénmedaljen och Polhemspriset väljs in i IVAs avdelning Informationsteknik.

Hans Wendeberg, civilingenjör, senior expert på SKF väljs in i IVAs avdelning Maskinteknik.

Övriga nyvalda ledamöter finns med i IVAs pressmeddelande och nås på länken nedan:
Läs pressmeddelandet på Via TT

IVA bildades för över 100 år sedan och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.
IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag.
IVA är ett expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik.

Föregående

Är svinnet vid självscanning ett systemfel?

Nästa

Anrik båttillverkare i konkurs - jagar nya ägare för fortsatt verksamhet