Kommunens inköp riskerar sluta med såväl slöseri som korruption. Nu vill Göteborgs stad ta itu med detta. Men hur? En rad förslag har kommit.

I september gav kommunfullmäktige ett tydligt beslut till Nämnden för inköp och upphandling: Ta snabbt fram en plan för hur alla nämnder och styrelser ska bli duktigare på att köpa in.
I fjol handlade staden för cirka 25 miljarder kronor från externa leverantörer. Det är alltså inte fråga om några småsummor. Risken för fel är stor.

Ordning och reda
I sin plan trycker Inköps- och upphandlingsnämnden på sådant som ökad kunskap, bättre kontroll, bättre helhetssyn och beslutsunderlag, ökad resurseffektivitet och styrning samt ökad ordning och reda.
Mer konkret bland annat:
Alla utsedda beställare ska gå den grundläggande digitala beställarutbildningen.

Chefsutbildning
Nya chefer ska ta del av stadens utbildning för chefer inom inköp och upphandling.
Man ska följa upp leverantörer och avtal samt se till att leveransen motsvarar beställningen.
Inköps- och upphandlingsnämnden är huvudansvarig för stadens inköpsprocess. Den utgör stadens inköpscentral och fungerar som expertinstans.

Föregående

Fiskhamnen går att rädda

Nästa

Sista chansen för Emigranternas hus