Läget för nedläggningshotade Emigranternas hus på Packhusplatsen har ljusnat något.
Kanske, är det bäst att tillägga.
För fortfarande hänger det på kommunens agerande om det skall bli någon fortsättning för museets verksamhet efter nyår.

Så här ligger det till:
Sedan Spanaren skrev om Emigranternas hus förra gången har det hänt saker. Två nya kapitalstarka donatorer har dykt upp på scenen: Stenastiftelsen och Mary von Südows donationsfond.

Roger Bodin visar sovbritsar på båt från Göteborg till England
11 000 besökare kommer årligen till Emigranternas hus. Och får då höra Roger Bodins berättelser om utvandringen via Göteborg, och resandet till England som första etapp.
Bild: Erik Lindahl

Båda har var för sig erbjudit sig att stötta verksamheten i museet under tre års tid med 200 000 kronor per år. Totalt 1,2 miljoner således.

Kommunen måste bidra
Förbehållet för dessa två donationer, liksom den tidigare på 300 000 kronor, som Spanaren berättade om för en tid sedan, är att kommunen återgår till det gamla kulturstödet på 1 350 000 kronor årligen. Det var ett veritabelt dråpslag för museets ekonomi när kommunen för några år sedan halverade anslaget.

Senare uppgav kommunens kulturfastighetsbolag Higab att de hade för avsikt att höja hyran med 40 procent för lokalerna i det gamla Tullhuset. Efter några öppna samtal har Higab nu dragit tillbaka sitt krav.
– Det är mycket glädjande såklart att dessa nya donationer ställs i utsikt, kommenterar Roger Bodin den senaste utvecklingen. Han är museets ideellt arbetande chef, omtyckt föreläsare och allt-i-allo och tillägger:
– Men jag tar inte ut någonting i förskott. Nu hänger det på kommunen om museet skall kunna räddas från nedläggning. Jag och många med mig tycker att det är viktigt och angeläget att kommunen visar sitt intresse för vår kulturhistoriska verksamhet.

Skolbarnen dominerar
Museet har årligen cirka 11 000 besökare, de flesta skolbarn, som andäktigt brukar lyssna till Roger Bodins berättelser om utvandringen via Göteborg under 75-80 års tid, då minst en miljon fattiga människor reste till Nordamerika via Göteborg.
– Det lär ha förekommit informella kontakter med kulturnämnden av personer utanför kultursektorn, men vad dessa sonderingar resulterat i vill jag inte spekulera om, säger Roger Bodin.
Uppgiften bekräftas av Christina Tharing (M), 1:e vice ordförande i kulturnämnden, som emellertid inte känner till några detaljer från dessa kontakter.

Utvandrare i kö till båten.
En miljon fattiga människor reste under 80 års tid till Nordamerika via Göteborg.

Ökat kulturanslag
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde tidigare i höstas avseende 2021 beslöts bland annat att kulturverksamheten i Göteborg skulle få förstärkt anslag, som nu blir cirka 600 miljoner, varav ungefär 10 miljoner förstärker och är öronmärkta för det så kallade fria kulturlivet.
– Det är bra. Därigenom slipper även GWO, Göteborg Wind Orchestra, nedläggning samtidigt som Göteborgs konstbiennal kan återupplivas,. Tack vare det ökade anslaget finns det nu goda möjligheter att ytterligare stötta det fria kulturlivet, påpekar Roger Bodin. Han nämner också att Higab har en avslappnad och avvaktande hållning till tidpunkten när museet eventuellt skall vara flyttat
Ödet för Emigranternas hus avgörs vid kulturnämndens sammanträde 14 december.
Spanaren har sökt nämndens ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) och Göteborgs kulturchef Anna Rosengren för eventuella kommentarer till löftena om den nya sponsringen av Emigranternas hus.

Föregående

Så ska staden göra bättre inköp

Nästa

Hur stort bör Göteborg vara?