fredag, februari 3 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Fiskhamnen i Göteborg går att rädda. Men det kostar totalt omkring 200 miljoner kronor att riva och bygga nytt. Detta framgår av en rapport från det kommunala bolaget Higab.

Kommunen har konstaterat att fiskenäringen är viktig för hela Göteborgsregionen. Och Fiskhamnen har en stor roll i detta med tanke på tradition och läge.
Frågan om hamnens framtid har ändå stötts och blötts i åratal. Marken är värdefull och kunde användas till annat.

Uppdrag av fullmäktige
För drygt tre år sedan gav kommunfullmäktige i uppdrag åt Higab, trafiknämnden, byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att utarbeta förslag om Fiskhamnens framtid.
Deras förstudie är en mastig läsning om detaljer.
Anläggningarna är gamla och i dåligt skick. Om de ska kunna räddas krävs rivningar, saneringar och nybyggen.

Nära 200 miljoner
Enligt rapporten från Higab skulle rivningarna kosta ungefär 44 miljoner. Att bygga nytt går enligt beräkningarna på drygt 153 miljoner. Totalt alltså nära 200 miljoner.
Nu återstår för de högsta instanserna i kommunen att sätta sig in i materialet och så småningom fatta avgörande beslut om Fiskhamnens eventuella framtid.

Previous

Vad kostade nya Vasabron - egentligen?

Next

Så ska staden göra bättre inköp

About Author

Börje Andersson

Politiskt intresserad sportfåne och pensionerad journalist.

Check Also