Snart läggs den ned, Göteborg & Co:s välkända turistbyrå mitt i Nordstan.

Där har exempelvis nyanlända till stan med tåg kunnat skaffa kartor, orientera sig om lokaltrafiken och även kunnat få hjälp med att boka hotell.

Kontoret har drivits i samarbete med Nordstans marknadsledning. Efter stängningen kommer det numera 100-procentigt kommunalt ägda bolaget att endast ha en turistbyrå för allmänheten: på Kungsportsplatsen liksom tidigare. Den mötesplatsen har funnits längre än den i Nordstan, inrymd i gamla HT-centralen för den som är tillräckligt gammal för att minnas.

Omfördelning av resurser

Vad är orsaken till nedläggningen?

Så här svarar chefen för avdelningen Besöksservice i Göteborg & Co, Annelie Karlsson:

– Göteborg & Co måste omfördela sina resurser och då kom vi så småningom fram till, att det bästa var att lägga ned servicen i Nordstan.

– Har det varit dåliga besökssiffror?

– Absolut inte. Det är och har varit gott om människor som behövt hjälp med både det ena och det andra. Men en bidragande orsak har varit att fler och fler skaffar sig nödvändig information digitalt. Den trenden har Göteborg & Co mött upp med att ha en mycket innehållsrik hemsida, säger Annelie Karlsson.

Många bra tips

Det stämmer. Spanaren har tittat igenom hemsidan och det som inte är omnämnt där eller tipsas om är knappast värt att veta om Göteborg, i varje fall för den som besöker stan som turist.

– Hur ser turistservicen ut i övrigt?

– Vi har en mobil enhet som är mycket uppskattad, till exempel när kryssningsfartyg lägger till i hamnen. Bara det här året är cirka 80 anlöp aviserade, av fartyg som kan ha tusentals passagerare. Likadant om det arrangeras en större kongress eller annat stort evenemang. Då finns vi också på plats, lägger Annelie Karlsson till.

Fotnot: Nordstan är landets tredje största shoppingcenter sett till omsättningen som ligger på drygt 4 miljarder årligen. Sammanlagda antalet besök är cirka 35 miljoner, cirka ungefär 95 000 per dag. I anläggningen med en markyta på 60 000 kvadratmeter har 6 000 människor sin arbetsplats.

Föregående

Ny bok ska belysa hur Västlänken kom till

Nästa

Burka-målet: Fyra experter vittnade för "Soffan"