Sista ordet om Västlänken är förstås inte sagt. Inte heller skrivet. Nu kommer en vitbok, som kritiskt ska granska hur projektet kom till. Det görs av ideella krafter.

Är detta ett sista tappert försök att stoppa den omstridda järnvägstunneln under Göteborg?

– Nej, svarar Jan-Ove Nilsson, en av de tre i redaktionskommittén. För detta krävs en helt ny politisk behandling.

– Vi vill belysa hur processen bakom beslutet såg ut. Hur politikerna gick över huvudet på folket och genomförde projektet trots starkt motstånd bland göteborgarna.

Jan-Ove Nilsson

– Det är också intressant att visa hur statliga Trafikverket politiserats och deltagit i debatten mot Västlänkens motståndare, säger Jan-Ove Nilsson.

Jobbet med vitboken påbörjades i november. Skribenter är ett antal specialister i olika ämnen. Boken är tänkt att vara klar före sommaren och då finnas i bokhandeln.

Hinns det med?

– Vi ligger bra till tidsmässigt, anser Jan-Ove Nilsson. Texterna strömmar in. Så vi ska nog lyckas.

Vitboken beräknas innehålla ”några hundra” sidor.

Än har man inte vänt sig till något förlag. Priset i handeln är heller inte klart.

Frågan om Västlänken har ju diskuterats offentligt länge. Vilka väntas köpa boken och orka läsa den?

– Över hälften av göteborgarna är emot Västlänken. Många av dem kan ju vilja veta varför det blev så här.

Jan-Ove Nilsson är numera pensionär. Han är civilingenjör som varit projektledare med uppdrag för Göteborgs Stad och flera kommunala bolag. De båda andra i redaktionskommittén är Claes Westberg, före detta trafikdirektör i Göteborg och Vägvalets siste partiledare samt Gunnar Lindgren, reklamman och författare.

Initiativtagare och huvudman för vitboken är föreningen GKMA, Göteborgs Kultur- och Miljöarv.

Föregående

Så kan ett liv också skildras

Nästa

Turistservicen i Nordstan läggs ner