Hur mycket du betalar för vattnet i kranen varierar stort beroende på var du bor. Allra dyrast i landet är Ockelbo där den årliga vattenräkningen hamnar på cirka 8 200 kronor. Lägsta notan står Solna för där årskostnaden landar på 1 640 kronor.

Det visar den delrapport från den årliga Nils Holgersson-undersökningen som nyligen publicerats.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen men skillnaderna är så pass stora att de får en kännbar påverkan på konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Även i Göteborgsregionen varierar vattenräkningen rejält. Göteborgarna kommer lindrigast undan. Här kostar vattnet 3 248 kronor per lägenhet och år. Det kan jämföras med Tjörn där motsvarande kostnad ligger på 7 345 kronor. För Tjörns del innebär det en föga smickrande femteplats på listan över landets dyraste vattenkommuner.

Kan spara tusenlappar

En jämförelse mellan Tjörn och grannkommunen Stenungsund visar att en Tjörnbo som väljer att flytta till fastlandet kan spara ett gäng tusenlappar per år. I Stenungsund landar nämligen årsnotan per lägenhet på 3 944 kronor.

Undersökningen konstaterar att det generellt sett är dyrare att distribuera vatten i kust- och glesbygdskommuner än i stora städer där det är tätare mellan husen. Den slår också fast att 25 kommuner i landet har höjt sin vattentaxa med tio procent eller mer det senaste året. Något som kan innebära många hundralappar i höjning från ett år till ett annat.

– Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen, säger Hans Dahlin. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken.

Ett skäl som ofta anförs är att priserna behöver höjas för att modernisera och klimatanpassa Sveriges VA-nät. Detta eftersom klimatförändringarna sannolikt kommer att föra med sig fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist.

Hans Dahlin håller med om att det är nödvändigt att VA-näten klimatanpassas,

– Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassningen av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen ska fördelas.

FAKTA NILS HOLGERSSON

Nils Holgersson-undersökningarna har genomförs varje år sedan 1996. I de årliga undersökningarna “förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnaderna för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. 

Bakom Nils Holgersson-gruppen står Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta (tidigare Sabo). Fram till och med 2016 deltog även privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna i samarbetet. 

Källa: nilsholgersson.nu

Föregående

Ingen kris i Halland - kommunerna snålar ändå

Nästa

Spårvägens internrapport bekräftar omfattande fiffel med fordon och tidrapporter