Göteborgs Stad har släppt sekretessen på de tips om oegentligheter inom Göteborgs Spårvägar, avdelning Banteknik, som strömmat in till visselblåsarenheten sedan den 4 juli i år.

Tipsen rör vad som skulle kunna kallas en form av organiserad brottslighet som sägs ha pågått i flera år.

Oegentligheterna sägs ha fortsatt trots den upprensning av korruptionskulturen inom Spårvägen som skulle ha genomförts  efter många tidigare tips om oegentligheter med sparkade chefer som följd.

När tipsen på nytt började strömma in till Göteborgs Stad belades de till stor del med sekretess. Banteknik, där oegentligheterna påstås ha pågått, nämndes inte med namn utan kallades ”en enhet inom Göteborgs Stad”.

Sedan visselblåsaren/na vänt sig till Göteborgs-Posten, som började publicera uppgifterna för några dagar sedan, har kommunen valt att offentliggöra tipsen i sin helhet.

Huvudtipset kom in den 4 juli och rörde stölder inom Banteknik som delvis tidigare uppmärksammats.

Så här sammanfattar tipsmottagaren tipset:

”Anonym tipslämnare skriver att ’oegentligheterna/stölderna’ fortsätter inom Banteknik (Göteborgs Spårvägar) och att ’kollektivet’ styr. Tipslämnaren uppger följande exempel:
• ’Koppartråd tas ner och byts ut för att klara behovet när våra nya spårvagnar kommer och den gamla tråden säljs utav kollektivet’
• ’Det planeras in nattjobb som mellanchefen vet tar ca 1-2 timmar att göra och man sätter upp och debiterar 8 timmar på Trafikkontoret’
• ’Kollektivet har satt i system att stjäla 3-5 timmar varje natt från arbetsgivaren och detta vet arbetsgivaren om utan att agera.’
• ’Företagets fordon används privat och ingen anmälan görs till skatteverket gällande förmånsbeskattning från Företagets sida, på grund av rädsla från kollektivet’.
• ’Man sätter i system att planera in jobben sent så att killarna får TA tid vilket innebär sek 60 extra i timman.’
Enligt tipslämnaren har ovan händelsen pågått under flera år utan åtgärd från högsta chefen eller dennes ledningsgrupp. Tipslämnaren uppger att hen har påtalat detta många gånger men att ’cheferna säger att det är kulturen och om man tar i detta så får man kollektivet emot sig’.”

Och så här löd tipset i sin helhet:

”Vem/vilka (*) har begått den misstänkta oegentligheten som du vill anmäla?

Chefer o kollektivanställda inom Banteknik Cheferna är AO Chef, Avd Chef för Tjänster samt Vice VD i Göteborgs spårvägar

När skedde händelsen/överträdelsen som du vill anmäla?

Detta har pågått i många år utan att någon chef har tagit tag i detta.

Beskriv närmare den händelse/överträdelse som din anmälan avser

Kollektivet styr inom Banteknik (Göteborgs Spårvägar) Oegentligheterna/Stölderna fortsätter inom Banteknik (Göteborgs Spårvägar). Trots att man har påtalat hur personalen stjäl från arbetsgivaren så gör Högsta Chefen/Ledningsgruppen ingenting. Följande exempel finns Koppartråd Tas ner och byts ut för att klara behovet när våra nya spårvagnar kommer och den gamla tråden säljs utav kollektivet. Man planerar in nattjobb som mellanchefen vet tar ca 1-2 timmar att göra och man sätter upp och debiterar 8 timmar på Trafikkontoret, Kollektivet går hem efter ca 2 timmar och får betalt för 8 timmar. Kollektivet har satt i system att stjäla 3-5 timmar varje natt från arbetsgivaren och detta vet arbetsgivaren om utan att agera. Man är rädd för kollektivet och då blundar man hellre och låtsas som ingenting. Detta innebär ca 60-70 timmar som stjäls varje vecka från arbetsgivaren. (Ca sek 2,5-3 miljoner/år) Företagets fordon används privat och ingen anmälan görs till skatteverket gällande förmånsbeskattning från Företagets sida, på grund av rädsla från kollektivet. Poolbilar bokas hela dagarna och folk försvinner och åker man runt så ser man ibland dessa bilar på de mest oväntade platserna. Ett bra exempel är på ICA Maxi i Sisjön eller på Ikea i Mölndal. Man sätter i system att planera in jobben sent så att killarna får TA tid vilket innebär sek 60 extra i timman. Allt detta ovan har pågått i flera år utan åtgärd från Högsta chefen eller dennes ledningsgrupp. Det är kollektivet som dikterar villkoren inom Banteknik och Cheferna sitter bara och ser på hur våra skattepengar flödar ut. Min slutsats blir ju tyvärr följande. Om en snattare haffas i en affär leder det till polisanmälan och sannolikt ett strafföreläggande eller döms för ringa stöld. Gör man något olagligt inom Banteknik (Göteborgs Spårvägar) så blir bedömningen att detta endast är en ”Kulturfråga” och det leder INTE till någonting. Som skattebetalare i Göteborgs kommun så blir man minst sagt upprörd hur vi kan ha chefer som tillåter att stölder får fortgå. Samt att dessa Chefer och illojala medarbetare får vara kvar inom bolaget, man har ju tappat allt hopp

Beskriv i så fall på vilket sätt du har gjort anmälan och hur du upplevde att din anmälan togs emot:

Påtalat många gånger, men cheferna säger att det är kulturen och om man tar i detta så får man kollektivet emot sig.

Vilka utredningsåtgärder anser du kan göras för att avslöja och dokumentera den händelse/överträdelse som din anmälan avser?

Gå igenom dokumentationen så får Ni bevis.”

Senare kom fler tips in.

I ett, inkommet den 1 september skrev tipsaren (där Spanaren rensat bort en del utropstecken som mest markerar tipsarens upprördhet):

”I detta brev vill jag belysa ALLA oegentligheter som pågår på Banteknik!
Jag kommer att belysa avdelning för avdelning, och så tydlig som möjligt, där jag har vetskap om.
Sedan är inte jag säker på det är allt, det finns säkert mer oegentligheter som pågår utan min vetskap!
De senaste åren har det varit regel, att ifall någon chef försökte ändra på det, så har personalen på ett eller annat
sätt lyckats få dem sparkade!
Allt detta som står nedan visste samtliga enhetschefer som har slutat jobba på Banteknik!
Allt detta som står nedan vet samtliga enhetschefer som jobbar på Banteknik just nu!
Men som vanligt när någon ställer frågor till cheferna om verksamheten, så är Three Monkees väldigt populär!
Ifall ni vill ha mer information om någon avdelning så skickar ni ett mejl tillbaka så svarar jag i mån av tid .. .
Ifall allt som står nedan inte granskas / undersöks grundligt så kommer detta brev skickas tills någon press fångar
upp det, och skriver om det, var SÄKRA på det!!!
– AVDELNING SPÅR
I dagsläget så finns det fyra spår lag, vissa perioder utökas det till fem spår lag som jobbar med olika jobb, alltifrån
projektjobb till arbete inom funktionsavtalet.
Tyvärr har inte gruppchefen något att säga till om de olika jobben, i och med att chefen i detta fall saknar kunskap helt!
Arbetande förmän bestämmer NÄR och HUR arbetet skall utföras, vilket betyder att de naturligtvis väljer att lägga alla jobb på nattetid, även om det är fullt möjligt att utföra jobben på dagtid. Detta dels för att de skall få ut s.k. TA ersättning och dels för att de jobbar mycket kortare tid, tex mellan kl. 22.00 – 02.00, dvs bara 4 timmar, MEN skriver 8 timmar TA!
Om de skulle få problem under natten med något, så att de blir tvungna att jobba fram till kl.04.00, då sätter man upp 2 timmar övertid, dvs att man, dels sätter upp 8 timmar TA, plus 2 timmar övertid!
Detta är inte enda anledningen till att man väljer att lägga/planerar jobben på nattetid, utan de flesta tar åt sig privata arbeten som de utför på dagtid givetvis med GS:s maskiner och Trafikkontorets material!
Det förekommer ofta att man jobbar helger, dvs fredag kväll-söndag kväll, givetvis på övertid. Arbetstiden varierar då två lag kan vara inblandad i jobben, den ena avdelningen i tidig ”skift” och den andra sen ”skift”.
Som exempel kan vi ta ett lag som skall börja jobba kl 05.00 till 13.00, sedan skall det andra laget ta över från t ex kl 13.00-21.00. Men INGEN utav lagen skriver mindre än 12 timmar övertid!
Är det ”bara” ett lag som jobbar, då nöjer de sig inte med 12 timmar, då är snarare 16 timmar mer vanligt FAST de fortfarande bara jobbar 8 timmar!

Spårlagen beställer material i form av till exempel makadam, asfalt, grus, jord, sand osv till deras dagliga arbete, som i de flesta fall Trafikkontoret betalar. Används allt till respektive projekt, NEJ!
Alla i lagen vet mängden som skall beställas till ”båda” jobben, dvs att ”hälften” används till GS:s projekt och hälften går åt till ”Olles garageuppfart/dränering till huset”, och ”vid sidan av arbetet till Olle” utförs då GS betalar övertid till de, och materialet betalas utav Trafikkontoret!
Hade Gruppchefen haft kunskap om jobben så kunde han eventuellt ha åsikter om mängden material som beställs?
Men i och med att kunskapen är noll, så gör respektive spårlag med arbetande förmän i spetsen precis som de vill!
GS:s maskiner, utrustning och dess förbruknings material/tillbehör står till deras förfogande kontinuerligt och används utav samtliga spårtekniker som ”extraknäcker” vid sidan av, dvs. på kvällar och helger!
– AVDELNING DRIFT
Skall jobba 24 timmar i ett roterande schema. Gör de det? NEJ!
Framför allt de som jobbar på kväll, natt och helger, sover sina arbetspass!
De som jobbar på dagen är mer ute på privata ärenden på olika ställen i staden än vad de är ute på arbete, med GS fordon!
Gruppchefen på Driften försöker rätta till detta på olika sätt, men har inget stöd alls utav ledningen! Hans killar lämnar in klagomål efter klagomål på honom samt samlar in namnlistor för att få bort honom!
Gruppchefen försöker åka med sina killar ibland på nattetid, men då heter det att han kontrollerar dem. Det har hänt att han blivit utskälld utav andra arbetande förmän i andra avdelningar för att han dyker upp på kväll/nattetid.
De kvällarna/nätterna som han inte kommer så kan hans personal starta tex spolbilen i garaget och låta den gå på tomgång och ansvarig personal sover i ett rum. Anledningen till att de låter bilen gå på tomgång är att, ifall
gruppchefen dyker upp mitt i natten så skall han tro att de jobbar samt att ifall de stänger av motorn i arbetsfordonen så kan chefen känna på motorn och då gäller det att ha varm motor så att han tror att den har varit ute.
Personalen försöker fly från driftavdelningen, till spåravdelningen för att där kan man skriva både TA , övertid och utföra privata arbeten vid sidan av i överflöd, utan någon kontroll alls!
– AVDELNING KONTAKTLEDNING
De har en ”gruppchef” men bara på pappret!
I själva verket finns det varken några ledarkunskaper eller chefsegenskaper hos honom. Avdelningen har utnämnt honom till gruppchef då de vet att han enbart springer efter deras önskemål, och säger JA till ALLT!
De får till sig ganska många helgavstängningar där de har tex en spårsträcka trafikfritt från kl.04.00 – 17.00.
I själva verket så jobbar de i bästa fall från kl. 09.00 – 15.00, MEN skriver övertid från 04.00 – 20.00! Anledningen till detta är gruppchefen tycker att killarna skall skriva ett par timmar extra övertid samt att de får lunch bjuden på GS bekostnad!
Sedan har de nattliga strömavstängningar, där en kontaktledningskille åker ut för att bryta strömmen/sätta på strömmen. Faktum är att denna kille är ute 1+1 timma på hela natten om han skall göra båda momenten men det händer ganska ofta att han bara gör ett utav momenten MEN skriver 8 timmar TA, sedan tar ut 11 timmar dygnsvila med en GS bil hemma. Som används privat på dagen!
I KTL-avdelningen finns det bilar som är mycket attraktiva, som tex montagebilen som har en korg. Den används flitigt när någon skall måla om sitt hus, eller när takpannor på huset skall bytas ut eller något arbete skall göras på höjd, privat!
Sedan har de en lastbil med kran också, som används flitigt vid tex lägenhetsflytt eller vid köp av någon större grej, tom på en annan ort/stad.
Ledningsmästarbilen körs väldigt mycket privat vid beredskap. 70 mil på en vecka är inte ovanligt.
Ledningsreparatören har inte rätt att ta med sig bil hem, men gör det.
Ledningen på Banteknik vågar inte sätta stopp för det!
Har förekommit och förekommer ofta att en kontaktledningskille får p-bot som betalas av personen i fråga som har fått boten. Allt ser bra ut tills killen i fråga får sätta övertid på sin tidrapport så att det täcker p-boten. Detta görs i samråd med gruppchefen.
Är det en sträcka på spåret, som är trafikfri i tex  3 veckor, där KTL skall utföra ett arbete, så åker man runt utan att göra något överhuvudtaget fram till ca kl 14.00, först då sätter man igång med jobbet och kör fram till kl 18.00.
Detta gör man bara för att man skall få övertid, och inte nog med det att de jobbar på övertid fram till kl. 18.00, utan man sätter upp även övertid fram till kl 21.00. Fast killarna är redan hemma vid kl. 18.15!
Det tar inte slut där utan i och med att de har ”jobbat” fram till kl 21.00 så har de 11 timmars dygnsvila vilket betyder att de inte börjar vid kl. 06.40 dagen efter utan kommer in vid kl. 08.00, dagen efter. FAST de egentligen skall komma vid ord. tid dvs kl. 06.40!
När kontaktlednings avdelningen är ute och byter just kontaktledning, så byts det rent kopparledningar.
Hur återvinns det tror n? Jo max 10 % återvinns som sig bör, resten säljs svart av hela gruppen till metallköpare.
Då pratar vi om tusentals kilo koppar. Avdelningen samt Gruppchefen får sin del utav försäljningssumman!
– AVDELNING SIGNAL
I princip hela avdelningen är besviken på att gruppchefen planerar så pass noga att killarna inte får/kan skriva övertid som de vill, som killarna får i andra avdelningar.
Gruppchefen gör regelbundna stickkontroller och vid varje avvikelse så ifrågasätter chefen personen/erna i fråga.
Han är inte omtyckt på grund av att han kan ta de obekväma besluten som han får till sig från ledningen.
De har bland annat gått så långt att signalkillarna hängt ut hans telefonnummer på en lapp och satt upp den på teknikhusen ute på staden som lyder ”Horhus 07XX-XXXXXX”!
TYVÄRR även här har gruppchefen inget stöd av ledningen.
Personalen försöker byta avdelning till kontaktledningsavdelningen pga att där är det fritt fram att skriva hur mycket TA och övertid som helst, dvs att man kan tjäna MYCKET pengar UTAN att behöva jobba!
Mycket privat ärenden förekommer på dagtid utav signaltekniker.
Gruppchefen har gjort åtskilliga stickkontroller på nattetid där även hans arbetande förmän har åkt dit för att de har åkt hem vid kl 02.00.
Det går rykten om att även där har man försäljning av koppar, men i så fall är det utan gruppchefens vetskap, då han inte tolererar sådant.
Signalavdelningen har mest akuta fel på hela Banteknik, där det fuskas också väldigt mycket med tiderna, tex ifall man är ute på ett akut fel som tar 1 timme att laga så skrivs minst 3 timmar oftast längre!

Gruppchefen ifrågasätter personalen då han själv har kunskapen, och killarna får ändra övertidstimmarna, vilket har bidragit till att han har blivit mer och mer impopulär!
Det har stundtals gått så långt att man har saboterat hans cykel, som han alltid har som färdmedel!
Det senaste är att man har tillsatt en arbetande förman som tf istället för signals Gruppchef. Han i sin tur är den som åker hem vid kl 02.00 vid nattarbete, där han egentligen skall jobba till kl 06.00.
Detta har han själv berättat för i princip alla på Banteknik, att hans gruppchef hade gjort en stickkontroll även på honom. Även han har kritiserat gruppchefen för att han inte är som KTL:s gruppchef.
Bilarna, även i denna avdelning är mycket attraktiva vid privata ärenden, då de används vid tex köp av möbler.
När SM går på beredskap så tar han med sig en skåp/flakbil så att han kan köra runt och uträtta privata ärenden så som att hämta jord, möbler, flytta osv. Själva SM bilen är inte lämplig för det!
Flakbilarna används flitigt när man skall ta en vända till de större återvinningscentralerna.
De gångerna SM-bilen används på beredskapen, så körs den väldigt mycket. 70 mil på en vecka är inte ovanligt!
Signalreparatören har egentligen inte rätt att ta med sig GS bil hem vid beredskap, men gör det!
Ledningen på Banteknik vågar inte sätta stopp för det!
– AVDELNING VÄXELMEK
Förekommer väldigt mycket privata ärenden på dagtid.
Nattarbeten avslutas senast kl 02.00. I och med att deras kunskapsområde är lite unikt så tror de sig vara ”osårbara”!
Deras bilar är mycket attraktiva då ena bilen är en rullande verkstad som kan utnyttjas väl och var som helst. Devhar en större flakbil som utnyttjas mer privat än på jobbet!
– AVDELNING PROJEKTERING
Rena lekskolan!
Ingen vet vad de sysslar med, inte ens de själva vet vad de håller på med.
Men lalla runt i korridoren och lyfta månadslön utan att leverera något överhuvudtaget, känns nog bra för dem.
Mycket hobby/privat verksamhet framför datorn som inte bidrar med någonting överhuvudtaget till Bantekniks verksamhet!
– AVDELNING MÄT
I bästa fall 50 % beläggning utav arbete.
Mycket nattarbete som avslutas i bästa fall kl.03.00
– BILAR-ALLMÄNT
MÅNGA bilar på Banteknik har man kopplat bort/tystat ner ISA systemet. För att inte höra ”oljudet”.
Väldigt få/ingen loggar in sig med sina taggar när de kör bilarna. Detta betyder att ingen kan ta reda på vem som kör respektive bil! Då kan man inte koppla någon förare till x-bil och plats!
– CHEFER ALLMÄNT
Allt som står ovan, HAR enhetscheferna vetskap om MEN väljer att hålla tyst!
En del utav ovanstående har även avdelningschefen vetskap om också, men inte vågar ändra något— ”

Tipsen har fortsatt att strömma in. De handlar om försäljning av koppartråd, felaktiga tidrapporter, trakasserier mot anställda och namngivna chefer som påstås ha blundat för oegentligheter eller själva deltagit i eller vunnit fördelar av dem.

Kommunen har upphandlat en utomstående konsult för att utreda tipsen.

 

Föregående

Jehovas vittnen får sina pengar

Nästa

Skarp kritik mot rektor som anställde egna släktingar