SÅ HÄR INFÖR JULEN kommer jag med ett evangelium (som ju betyder glatt budskap). Kulturdepartementet har i sin nåd eller eftertankes kranka blekhet ändrat sitt beslut efter att Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att Jehovas vittnen får stöd till trossamfund.

Detta skrev Spanaren om tidigare och undrade hur Kulturdepartementet tolkade bestämmelserna i strid med domstol.

Myndigheten för stöd till trossamfund har vid två tidigare tillfällen, allt sedan 2007, nekat samfundet bidrag. Detta eftersom samfundet dels inte tillåter blodtransfusion till medlemmars barn dels på grund av att man uppmanat sina medlemmar att inte delta i allmänna val. Vid båda tillfällena underkände förvaltningsdomstol skälen till avslag och återförvisade ärendet. Men varken myndigheten, departementet eller regeringarna ändrade sina beslut.

Men nu har regeringen ändrat sig vilket är det glada budskapet åtminstone för Jehovas vittnen.

I SOMRAS överlämnade regeringens utredare Karin Almgren betänkandet Demokrativillkorsutredningen (SOU 219:35). Där skärper hon villkoren för statsbidrag till civilsamhället, vilka 2018 uppgick till 14 miljarder kronor. Villkoren för att få stöd skall bli mera omfattande och innehålla mer konkreta villkor. Men inga av dessa villkor omfattar de skäl som använts mot Jehovas vittnen, vilka ju var i enlighet med svensk lag.

Föregående

Göteborgsförslaget succé eller fiasko?

Nästa

Kommunen släpper sekretessen kring senaste anklagelserna mot Spårvägen