Nedläggningen av PT) Partille Tidning och HP (Härryda Posten) innebär att närmare 80 000 människor inte längre får någon av dessa tidningar i brevlådan.

Den enklaste och rakaste kontakten mellan medborgare och makthavare kapas.

”En etablerad plattform försvinner för oss. Debattsidorna är en viktig temperaturmätare för hur vårt arbete uppfattas och där har vi också möjlighet att bemöta och möta invånare”, skriver Partilles kommunikationschef Ingrid Claesson.

Spanaren har tidigare berättat om den alingsåsbaserade tidningskoncernens vacklande ekonomi. Alingsås Tidning, Lerums Tidning och de gratisdistribuerade PT och HP har under en längre tid balanserat på ruinens brant, genomlevt en misslyckad rekonstruktion, sett anställda skickas på dörren och drabbats av sammanslagna redaktioner.

Stampen gick in

En försäljning till Hjörnefamiljens forna imperium Stampen avstyrde i sista stund den hotande konkursen.

Alingsås och Lerum lever vidare med krympta kostymer men för PT och HP är det slut.

Jenny Förander

I samma ögonblick som köpet blev klart sparkades Jenny Förander. Hon har jobbat inom företaget i 19 år, sedan 2006 på Härryda Posten.

Hon är inte precis uppsluppen när Spanaren pratar med henne men hyser ett visst hopp om att få en viss kompensation för det brutala avslutet.

Stampen kan ha frångått turordningsreglerna när hon sades upp och hennes fackliga företrädare, Svenska Journalistförbundet, har inlett en process för att tvinga fram ett skadestånd av Stampen för brott mot arbetsrättslagen.

Michelsen köpte

Härryda Posten har funnits sedan mitten av 1980-talet men såldes senare till familjen Michelsen i Alingsås, vars modertidning såg dagens ljus för 154 år sedan.

Härryda och Partille blir emellertid inte helt vita fläckar på den allt glesare kartan över svensk mediabevakning.

”Lokalpressen” ger ut gratistidningar i just Partille, Härryda och Lerum med främsta ambitionen att roffa åt sig annonsörer.

Denna tidning ramlar ner i brevlådorna var fjortonde dag.

De journalistiska ambitionerna når – i bästa fall knähöjd.

Lokalpressen skriver huvudsakligen om lättsmälta ämnen som nöjesföreteelser, sport och publika händelser som till exempel höstmarknad i Sävedalen.

Ingenting om politiken

Värre är kopplingen mellan så kallad redaktionell text och annonser, åtminstone sett ur
etisk/journalistik synvinkel. På en sida en artikel om ett lokalt företag, på nästa sida en annons av nämnda företag: You scratch my back, I scratch yours. Där faller trovärdigheten och oberoendet platt till marken.

Lokalpressen ägnar inte den minsta uppmärksamhet eller intresse åt vad som händer och avhandlas i kommunhuset. Av det politiska spelet, debatterna, projekten, satsningarna, konflikterna syns inte ett spår i Lokalpressen. Utom, möjligen just på insändarplats.

Därför kan man ana ett visst spår av ärlig oro från Partille kommuns kommunikatör. Hon som ska vara de förtroendevaldas röst utåt mot allmänheten, medborgarna och – till syvende och sist – de som vart fjärde år vid valurnorna ger de politiska partierna det så oerhört viktiga demokratiska uppdraget.

Så här skrev Partilles kommunikationschef Ingrid Claesson när Spanaren bad om en
kommentar till det faktum att Partille Tidning inte längre existerar:

Att Partille tidning försvinner är bara att beklaga för Partille kommun. Att ha en lokaltidning
som följer utvecklingen på orten och lyfter händelser, såväl positiva som negativa, är till gagn
för oss. Som offentlig aktör ska vi inte bara tåla utan välkomnar att media har strålkastaren
ständigt riktad mot oss.

En lokaltidning som tar innehållet på allvar och bedriver seriös
journalistik är en viktig aktör i samhället. Dessutom försvinner en etablerad plattform för oss,
där vi vet att vi nått ut till många invånare när vi till exempel bjuder in till dialog och
fullmäktigesammanträden eller vill informera via annonsering, inte minst våra äldre
invånare.

Debattsidorna blir en viktig temperaturmätare för hur vårt arbete uppfattas och där har vi också möjlighet att bemöta och möta invånare. 
Som kranskommun hamnar vi lätt i skuggan av Göteborg men vi kommer framöver att arbeta
tillsammans med Härryda kommun (som också drabbas av nedläggning av Härryda-Posten)
för att uppmärksamma medieaktörer på att det händer saker även här och att vi välkomnar
bevakning.

Föregående

Allt talar för Kviberg- men vill handbollen dit?

Nästa

Kommunstyrelsen nöjd med information om Västlänken