I början av sommaren meddelade stadsbyggnadskontoret i Göteborg, att byggnadsnämnden kunde fatta beslut om att ge börsnoterade fastighetsjätten Wallenstam AB tillstånd att uppföra ett äldreboende i den vackra Överåsparken.

Nu ändrar kontoret sin inställning och gör i en ny bedömning tummen ned för Wallenstams spektakulära storbygge!

Den nya rekommendationen finns med bland de handlingar byggnadsnämnden ska ta ställning till vid sammanträdet den 27 augusti.

Inga handlingar är ännu offentliga, men handläggaren Fredrik Söderberg på stadsbyggnadskontoret bekräftar för Spanaren, att kontorets bedömning nu är negativ till det ingrepp ett nybygge i parken skulle kunna innebära.

Allvarliga betänkligheter

Det första positiva yttrandet lämnades trots allvarliga betänkligheter kring miljö och kulturarv hos myndigheten själv, men även från park- och naturförvaltningen i kommunen samt boende kring och i närheten av Överåsparken.

Inte minst park och natur hade i sitt yttrande om Wallenstams planer en rad invändningar, vilka nästan alla handlade om de påfrestningar och ingrepp ett nybygge i fem våningar skulle innebära för den känsliga och unika miljön i parken. Även detta har Spanaren rapporterat om.

Vem eller vilka lovade vad?

Men den stora frågan återstår: Vem har givit Wallenstam ett så positivt förhandsbesked att bolaget slantar upp 66 miljoner utan att ens ha ett nytt planbesked för området?

Någon tjänsteman på stadsbyggnadskontoret?

– Absolut inte, försäkrar Fredrik Söderberg. Det här är en fråga för byggnadsnämnden att fatta beslut om.

Enligt obekräftade uppgifter till Spanaren från ett par håll ska det vara ”några politiker”, som har talat om att det inte borde innebära några problem för Wallenstam att få bygga i Överåsparken.

Svar på frågan kanske kommer vid byggnadsnämndens sammanträde den 27 augusti.

Protestpicknick

Som ännu en protest mot Wallenstams byggplaner arrangerar Örgryteföreningen och aktionsgruppen Rädda Överåsparken en protestpicknick i parken söndag den 18 augusti med start kl 15.00.

Wallenstam har ju, som Spanaren tidigare rapporterat om, bett allmänheten att hålla sig undan från en del av den mark som omger den vita villan från 1860-talet och som ingår i Wallenstams köp.

Därför äger picknicken rum på den del av parken som är kommunal mark intill Danska vägen.

– Bjud in släkt och vänner. Blir vi många är det extra trevligt och det finns gott om plats. Jag hoppas att fler kan samlas nu än när vi protesterade i samband med Wallenstams bolagsstämma.

Det säger Titti Thorsell, boende på Överås Parkväg och som ingår i den lilla organisationskommittén. Hon fortsätter:

– Vi vill med vår picknick protestera mot alla byggplaner och bevara den vackra parken som den är n.  Bra således om vi blir många som vill njuta av den unika miljön runt villan med bland annat alla vackra, gamla träd.

Föregående

Allt går nu via Mölndal, mina drömmars stad

Nästa

"Redovisa Västlänkens kostnader öppet!"