Upprätta en särskild hemsida där Västlänkens kostnader redovisas öppet och löpande!

Det kräver Gunnar Lindgren i en skrivelse till kommunens förslagsbrevlåda för allmänheten, det så kallade Göteborgsförslaget.

Förslaget hade samlat 354 påskrifter när Spanaren kollade. Endast 200 krävs för att kommunen, enligt löfte, ska beakta och behandla förslaget och eventuellt förvandla det till ett ärende i lämplig nämnd.

Förslaget kan för den som så önskar undertecknas till och med 17 augusti.

Gigantiskt projekt

Så här skriver Gunnar Lindgren, som är en välkänd debattör i bland annat sociala medier i den bittra striden kring Västlänken, bland annat i sin motivering till förslaget:

Gunnar Lindgren

”Västlänken är ett gigantiskt projekt där dels enskilda delprojekt tenderar att bli dyrare än beräknat, dels nya delprojekt tillkommer och ska finansieras. Eftersom Göteborgs kommun vill vinnlägga sig om att ha en transparent redovisning till medborgarna när det gäller kostnader etc, så föreslår jag att en separat hemsida publiceras där man kontinuerligt rapporterar kostnadsutvecklingen, redovisat dels på olika förvaltningar, dels för Västra Götalandsregionen (till vilken stadens medborgare ju betalar skatt) och dels för Västtrafik (vars kostnader återspeglas i bidrag från huvudmännen och i utvecklingen av biljettpriser). Även Trafikverkets kostnadsutveckling i projektet kan vara intressant i den mån detta finns tillgängligt.”

Gunnar Lindgren föreslår även lämpliga redovisningsformer.

Små förhoppningar

Vilka förhoppningar har han då att få igenom sitt förslag?

– Inte stora. Det ska bli intressant att se hur de kommer att motivera sitt avslag den här gången. Förra gången, när jag krävde en bred offentlig hearing kring Västlänkens eventuella nytta och kostnader, motiverades avslaget med att ”inga förslag som syftar till att stoppa bygget av Västlänken kommer att behandlas”. Men jag hade ju inte krävt något sådant, så där valde politikerna av någon anledning att läsa mellan raderna, svarar Gunnar Lindgren skrattande på Spanarens fråga.

Föregående

Stadsbyggnad gör tummen ned för planerna i Överåsparken

Nästa

8000 nya bostäder botade inte bostadsbristen