Den goda lönsamheten i privatleasing av personbilar får biltillverkarna att närma sig kunderna med erbjudanden, ibland i direkt konkurrens med återförsäljarnas egna koncept.

Bilia, som med 30 procents marknadsandel är störst på Volvobilar i Sverige, ser det snarare som en samverkan mellan producent och återförsäljare än som direkt konkurrens.

– Som det fungerar idag så köper/leasar kunden bilen av Volvo Cars, men kommer sedan till Bilia när de ska hämta ut sin nya bil och för att serva den – en symbios mellan Volvo Cars och Bilia, säger Per Avander, VD för Bilia, till Spanaren.

Båda företagen ansvarar för att kombination ska bli lönsam affärsmodell.

Volvo Cars leasingerbjudande kallas Care by Volvo. Det omfattar fler tjänster än Bilias.

Andra företag har andra namn, som prenumerera, abonnera eller privatleasa.

– Care by Volvo är en produkt/tjänst som Volvo Cars tillhandahåller tillsammans med oss återförsäljare, säger Per Avander.

Volvo Cars erbjudande svarar för en mycket liten andel av privatleasingen hos Bilia.

Blir det rörigt?

På frågan om de båda erbjudandena, ett från producenten/importören och ett annat från återförsäljaren, kan uppfattas som röriga av kunderna svarar Per Avander:

– Bilias ambition är att skapa okomplicerade, attraktiva erbjudanden till våra kunder. Care by Volvo går att köpas både hos Bilia och hos Volvo till samma kostnad, vi ser det bara som ytterligare en finansieringsform att erbjuda.

VD Per Avander tillägger:

– Bilia har oftast en högre lönsamhet för privatleasing eftersom vi i leasingaffären får med försäkring, finansiering, serviceavtal och däckbyten/däckhotell mm. Vi får på det viset en mer lojal kund som oftare är inne hos oss och därmed har en möjlighet att erbjuda fler erbjudande som passar dem.

Bilias VD Per Avander: Fyra anledningar till ökningen

Privatleasing av personbilar har kommit för att stanna på den svenska marknaden.

– Sedan fem år tillbaka har privatleasingen varit på kraftig uppgång och har sedan dess utvecklats både i erbjudandeform men även försäljningsmässigt, berättar Per Avander.

Uppgången kommer att fortsätta, är hans bedömning. Av dessa fyra orsaker:

  • Kunderna kan budgetera sina kostnader för sitt bilinnehav och har inga oförutsedda kostnader, det upplevs som ekonomiskt tryggt.
  • Privatleasing kräver ingen kontantinsats och man kan ändå få tillgång till en ny bil. Det kan vara en fördel för många när bankerna har krav på att bolånekunderna högst får låna en viss procent av bostadens värde och därmed måste stå för en stor del av den egna kontantinsatsen. Amorteringskravet ställer också krav på kundens ekonomi.
  • Kunden slipper värdeminskningsrisken efter tre år och kan bara lämna tillbaka bilen.
  • Det är bekvämt att leasa. Efter avtalsperiodens slut kan man leasa en ny bil igen.

Bilia arbetar med att utveckla möjligheterna för privatleasing med:

– Fler kopplade tjänster och service på olika typer av finansiering/abonnemang och större flexibilitet, säger Per Avander.

Håkan Samuelsson tror på att hälften av nybilsförsäljningen blir leasing 2025

Frågan om privatleasingens utveckling aktualiserades vid Volvo Cars pressträff i november 2018. Till Dagens Nyheters Jaques Wallner gjorde VD Håkan Samuelsson följande bedömning:

– Om sju år, 2025, så kommer hälften av kunderna att prenumerera på sin bil.

Han anser att kunderna kommer se fördelarna med något som är så enkelt och begripligt med samma pris överallt.

– Enhetspriser uppskattas av kunderna, anser Håkan Samuelsson och tillägger:

– Det här är ett effektivare sätt att få ut bilarna.

Han fick frågan om hur detta, Volvo Cars leasingerbjudanden till kunderna, påverkar återförsäljarnas lönsamhet och svarade:

– Har vi inte lönsamma handlare – ja, då har vi inga handlare. Vi satsar på att ha lönsamma entreprenörer där ute.

Den svenska importören, Volvo Cars Sveriges dåvarande VD Kristian Elvefors, (som tagit plats på VD stolen i Storbritannien efter kollegan Jon Wakefield från Volvo Cars Storbritannien, som övertagit Elvefors VD-post för Volvo Cars Sverige), gjorde vid samma tillfälle för DN bedömningen att uppemot tio procent av de nya bilarna i år, 2019, kan komma att abonneras av kunderna. Han förutsåg dessutom, att abonnemang kan komma att erbjudas även för bättre begagnade bilar.

Privatleasing ökar stadigt

Så här har privatleasingen utvecklats på senare år i Sverige. Uppgifterna har tagits fram av Klaus Silfvenius på branschorganisationen MRF, Motorbranschens Riksförbund, i Stockholm:

MRF gör bedömningen, att privatleasing kommer att öka. En stagnering kunde ses under 2018 men en ökning från nuvarande nivå kan ske med tanke på osäkerheten i bilval inför framtiden.

– Med leasing slipper ju konsumenten orosfrågan om vad bilen är värd i framtiden. Politiska beslut kan ju drastiskt förändra marknadsvärdet på en bil beroende på skatter och förbud, säger Klaus Silfvenius till Spanaren.

MRF gör samma bedömning som VD Per Avander på Bilia om orsakerna till privatleasingens ökning på svensk marknad.

Återförsäljarnas lönsamhet minskar

Ytterligare en faktor, som driver på leasingutvecklingen är att återförsäljarleden i bilbranschen historiskt tappat i lönsamhet.

Det är den frågan Håkan Samuelsson på Volvo Cars är inne på i intervjun med DN, som Spanaren återger ett utdrag av.

Branschorganisationen MRF ställer återförsäljarnas lönsamhet mot andra branschers genom ett par nyckeltal:

• Jämför man lönsamhet mot omsättning (ROS) och lönsamhet mot investeringar (ROI) är lönsamheten låg i bilbranschen. Den förändring som kommer i digitaliseringens och direktförsäljningens kölvatten ökar pressen på återförsäljarna.

• Med elbilarnas intåg minskar intäkterna från verkstad/reservdelar, då servicebehovet minskar. Ska återförsäljarna kunna överleva måste lönsamhet öka i försäljningen av bilar, antingen genom högre marginal på bilen eller genom kostnadsreduktion i återförsäljarledet.

Det scenario, som börjar göra sig gällande i den svenska bilbranschen, är tendensen hos vissa att öka centralstyrningen direkt från producent/importör till kund medan en motsatt tendens hos andra är att öka fokuseringen på kontakterna återförsäljare/kund.

Dessa strävanden bottnar båda i strategier för ökad lönsamhet.

Kan inte längre pruta på en ny Mercedes

Hedin Bil, den största återförsäljaren av Mercedes i Sverige och dessutom återförsäljare av ett antal andra personbilsmärken, noterar en stark ökning av privatleasing:

– Idag står den för ca 40 procent av nybilsförsäljningen till privatkunder. Vi tror att denna trend ökar på grund av att produkten är attraktiv för den svenska marknaden, kommenterar Hedin Bil i mail till Spanaren.

Hedin Bil har utvecklat denna strategi för förbättrad lönsamhet hos sina återförsäljare:

– Förut så stod Hedin Bil för endast köp och sälj av bilen, nu försöker man behålla kunden genom hela sitt bilköp, alltså erbjuda en helhetslösning. Företaget kallar det för ”One-stop shop”.

– I förlängningen av denna strategi har företaget utvecklat ett särskilt koncept, Hedin Certified, för försäljningen av begagnade bilar, säger till Spanaren Tomas Ernberg, Chief Operating Officer vid Hedin Bil.

Importören Mercedes-Benz Sverige AB väljer nu att på försök mer än tidigare styra nybilsförsäljningen till privatkunder. Därmed sätts nybilspriserna centralt. I detta försök är Sverige en pilotmarknad. Slår försöket väl ut kommer Mercedes-Benz att successivt införa modellen på de övriga marknaderna i Europa.

– Skillnaden mot tidigare är att återförsäljarna sedan sedan den 7 april i år inte längre kan påverka nybilspriset, säger Tomas Ernberg till Spanaren.

Kunden förlorar möjligheten att pruta när en bilaffär görs upp.

– Ur kundens perspektiv är det nog bra att få veta, att sagt pris gäller på alla försäljningsställen i landet. Alla får samma pris på den aktuella bilmodellen, tillägger Tomas Ernberg.

– Det är ännu för tidigt att säga vad kundernas reaktion på detta är, säger han till Spanaren.

Föregående

Atle sällsynt gäst i Göteborgs hamn

Nästa

Göteborg och Partille kränkte anställdas demokratiska rättigheter