Brodern och hustrun till en av skolans rektorer anställdes som lärare på skolan trots att det fanns flera andra och mer  kvalificerade sökande till tjänsterna.

De anställdes formellt av rektorns kollega, också rektor på skolan, på förslag av rektor nummer ett.

När personalchefen i stadsdelsförvaltningen fick reda på saken hölls ett ”medvetandegörande samtal” med rektorn.  

” …  tjänsten som lärare som brodern arbetar på var utannonserad …  Brodern var en av de sökande. Det var 16 stycken sökande på tjänsten varav 7 var behöriga, 3-4 av dem väntade på att få sina behörigheter”, står det i den utredning som gjorts av berörd förvaltning efter ett visselblåsartips.

”Tjänsten som frun arbetade på var …  Rektor (kollegan) hade ute annons … inför hösten 2018. Det var 8 sökande till tjänsten men rektorn valde att inte gå vidare med någon av de sökande. Frun var inte en av de sökande. Frun tillsattes på tjänsten då man inte hade tillsatt tjänsten efter utannonsering.”

”När det gäller jäv i samband med tillsättning av tjänster har arbetsgivaren utrett denna fråga och haft klargörande samtal med båda rektorerna för skolan. Det är endast en av personerna som är kvar i tjänst och där har man gjort förändringar efter utredningen och anställningen kommer avslutas i juni 2019.”

”Medvetandegörande samtal” är inte det enda rektorn utsatts för.  Hen har också ”påbörjat chefhandledning” för att utveckla sitt ledarskap eftersom personal på skolan också haft andra klagomål.

Visselblåsarfunktionen har begärt in ytterligare information om hur rekryteringen av rektorns släktingar gick till innan något beslut fattas i ärendet.

Föregående

Spårvägens VD om skumraskaffärerna: "Det tar tid att ändra företagskulturen"

Nästa

Båtbyggarutbildningen kvar - anpassas till näringslivet