Nils-Gunnar Erntsson, vd för Göteborgs Spårvägar, medger att det kommer att ta tid innan skumraskaffärerna inom spårvägen kan räknas som historia.

”Ledningen har agerat och vidtagit åtgärder”, säger han i svar på kritik om att spårvägens ledning varit alltför passiv då det gäller att ingripa mot de många ogentligheter som avslöjats inom organisationen.

”Ytterligare åtgärder kommer att vidtas men vissa av dessa kräver tid som exempelvis förändring av företagskulturen”, skriver han.

Spanaren har tidigare rapporterat om ett visselblåsartips om att mycket återstår att åtgärda inom Spårvägen innan alla skumraskaffärer klarats ut och de ansvariga ställts till svars.

Tipsaren skrev bland annat:

”- – – Några chefer har fått sluta sin anställning pga visselblåsningarna medan deras högsta ansvariga chef kvarstår som tidigare. Detta trots att han (NN) även var den som initierade och drev den icke redovisade cafeterian där varken inkomster, löner eller utgifter redovisades. Även den icke redovisade matsal som fanns i Majorna låg under hans organisation. Ekonomichefen på spårvägen har inte reagerat på att det finns verksamheter som inte redovisats utan skyller på att hon (NN) inte ’visste om att de fanns’ – – –
Den nya ledningen har haft möjlighet att reagera och agera men låter dessa chefer sitta orörda – – – ”

Nu svarar Nils-Gunnar Erntsson:

”Beträffande rekryteringar så har Göteborgs Spårvägar (GS) till följd av bland annat inkomna tips styrt upp processen att följa stadens riktlinjer. Gällande rekryteringsrutin ska tillämpas. Tydliggörande genomgång av rutinen har gjorts med samtliga chefer. I det fall något avsteg från rutinen anses vara befogat ska detta stämmas av mellan rekryterande chef och HR-chef och dokumenteras, undertecknas samt arkivförs …

I påståendet om att en chef (NN) var den som initierade och drev en cafeteria framgår inte var denna ska ha funnits. Vårt antagande är att tipsaren avser Kvillegaraget. I det fall detta stämmer så är verksamheten avslutad (vilket även meddelats stadens visselblåsarfunktion). Verksamheten uppstod som en service till personalen för ganska många år sedan då mat/fikamöjligheter var begränsade i området kring garaget.

Matsalen i Majorna avlutades 2016 på initiativ av dåvarande depåchef  efter det att Miljöförvaltningen anmält hinder för verksamheten. Detta var före det att NN tillträtt sin chef som chef för spårvagnsverksamheten. GS har tydligt meddelat samtliga chefer att inga kontantkassor får förekomma och även krävt bekräftelse från desamma att inga sådana finns.

Ekonomichefens möjlighet till insyn i alla delar av verksamheten, som även är geografiskt spridd, sker till del genom styrning via policy och och riktlinjer som ansvarig chef väntas följa, men även via den internkontroll som görs.  Cafeterian i Kvillegaraget och matsalen i Majorna har tidigare inte ingått i GS räkenskaper utan bedrivits som ’matklubb’ av anställda på respektive plats.

Konsekvensen av tidigare tips har inneburit att GS skiljt vissa personer från sina tidigare tjänster. I andra fall har bedömningen varit att exempelvis samtal, kompetensutveckling och noggrann uppföljning varit lämpliga åtgärder. 

Ledningen har agerat och vidtagit åtgärder. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas men vissa av dessa kräver tid som exempelvis förändring av företagskultur.”

Samtidigt som Erntsson svarat på kritiken kom ett nytt tips in om oegentligheter som kan ses som en illustration till hans besked om att det tar tid att ändra företagskulturen. Tipset gäller en tillsättning av en chef som enligt tipsaren inte var den mest kvalificerade för jobbet.

Några av Spanarens tidigare artiklar:

Inte färdigstädat på Göteborgs spårvägar?

Vem bär ansvar för spårvägens ”kaffekassa”?

Inkomster från spårvägens skrotförsäljning gick till ”kaffekassa”

Att stjäla från Göteborgs spårvägar är inte stöld utan kultur

Föregående

Martin Wannholt (D) anklagas för skojeri i havererat skogsprojekt

Nästa

Åtta personer ville ha en tjänst som gick till rektorns hustru - trots att hon inte sökt jobbet