Båtbyggarutbildningen blir kvar i Henån på Orust. Den treåriga gymnasieutbildningen ska förändras så att den bättre passar näringslivet på ön.

Det berättar Veronica Almroth (L), ordförande för Utskottet för lärande och också den, som tidigare väckte förslaget om att lägga ned båtbyggarlinjen. Utskottet fattade beslutet att behålla skolan vid sitt sammanträde på måndagen. Politikerna var eniga – beslutet gäller.

Förändringen blir att försöka få med en lärlingsutbildning, som ska bedrivas på Orust företag och som ger eleverna en utbildning på plats och efter utbildningen färdig för yrkesarbete.

– Det förutsätter då att Orust näringsliv ställer upp med dessa utbildningar, berättar Veronica Almroth för Spanaren.

– Vi måste se vad vi kan göra för att få behålla skolan. Nedläggningsförslaget byggde på att skolan har så få elever och att det då inte är motiverat för Orust att erbjuda möjligheten, säger hon.

Almroths utspel om nedläggning  i en lokaltidning väckte stor uppmärksamhet och orsakade ett antal protestaktioner.

Till hösten tas elever in som vanligt. Det blir dock inte aktuellt förrän hösten 2020 att ta in även lärlingar till Båtbyggarskolan. Och då har skolan och näringslivet hunnit utarbeta planer för den fortsatta utbildningen. Ett första möte med näringslivet äger rum inom kort.

Föregående

Åtta personer ville ha en tjänst som gick till rektorns hustru - trots att hon inte sökt jobbet

Nästa

Trädflytten i Göteborg en framgångssaga?