Det myckna trädflyttandet i Göteborg på grund av byggandet av Västlänken har varit framgångsrikt. Träden mår bara bra.

Den bilden spred Sveriges Television i ett reportage för en tid sedan.

Men bilden säger långt ifrån hela sanningen, hävdar föreningen Trädplan Göteborg på sin hemsida i en kommentar till tv-reportaget, som väckt starka reaktioner i sociala medier.

Spanaren noterar att reportaget delvis kan uppfattas som polemik mot nätverket Trädplan Göteborg som i flera år varit mycket kritiskt till hanteringen av stans träd, gamla som unga, som stått i vägen för det omdiskuterade tunnelbygget.

I ett avsnitt om de många träd som flyttats till en plantskola heter det: ”Det var bland andra Trädplan Göteborg, som var skeptiska och var rädda att träden skulle dö på grund av flytten.”

Långt ifrån alla träd

Så här replikerar Trädplan på sin hemsida: ”Problemet är att i reportaget framstår det som om att majoriteten av träden som hotas av Västlänken har flyttats till en plantskola. Detta är inte korrekt. Det är betydligt fler träd som fälls än som flyttas. De träd som flyttats till plantskolan från Allén är unga träd, från 1985 eller senare. Medan de stora mycket äldre träden, 100-200 år gamla och skyddsvärda, alla utom ett har tagits ner eller ska avverkas. Detta nämns överhuvudtaget inte i reportaget, vilket får det att framstå som att samtliga träd räddas och mår bra, t o m bättre än förut.”

Inventering av 1 500 träd

Inför byggstarten för Västlänken inventerade Trafikverket 1 500 träd som kunde ”påverkas” av bygget. Av dessa bedömdes att 700 skulle kunna få bli kvar på sin växtplats. 300 skulle flyttas antingen permanent eller tillfälligt medan det bestämdes att 500 skulle komma att ”ersättas”.

I klartext betyder detta ingenting annat än avverkning och så småningom nyplantering av yngre träd. Av de träd som nu avverkats var majoriteten gamla, skyddsvärda träd i åldrarna 100-200 år, bland annat en alm, immun mot almsjukan, som även drabbade en del av Göteborgs trädbestånd på 1980-talet.

Av de 300 träd som flyttades hamnade 200 på en plantskola där de får professionell omvårdnad och tillsyn. Det är dessa träd som mår bra, enligt tv-reportaget. Trädplan skriver på sin hemsida att föreningen aldrig har uttryckt farhågor för dessa träd och fortsätter:.

”Att man ger några av de flyttade träden en chans i professionell plantskola är utmärkt. Men Göteborgs Stad har tidigare medgivit att flera av de andra flyttade träden inte klarat sig, inte ens av de små, unga. De träd som hade oturen att inte komma till plantskola utan hamnade t ex på Sankt Sigfrids plan – de är redan döda och utbytta mot nya plantor.”

 

Föregående

Båtbyggarutbildningen kvar - anpassas till näringslivet

Nästa

Lärarförbundet kräver skadestånd av Göteborg efter hot mot förskolelärare