Göteborgs stad ville förbjuda anställda att bära en tröja med texten ”förskoleupproret” och hotade med repressalier.

Avtalsbrott, menar Lärarförbundet som nu stämt Göteborgs stad och kräver skadestånd.

Lärarförbundet hävdar att Göteborgs stad inte haft rätt att införa en ordningsregel utan att först förhandla med facket.

Det handlar om ”förskoleupproret” – ett uppror med tusentals följare på Facebook av förskolelärare, barnskötare och vårdnadshavare  som vill arbeta för bättre villkor i förskolan för barn och pedagoger och som försökt att påverka politiker på olika sätt.

Många som stött upproret har köpt en tröja med texten ”förskoleupproret”.

I Göteborg och även i andra kommuner reagerade de styrande negativt och ansåg att sådana upproriska tröjor inte skulle få bäras av anställd personal under arbetstid. På några förskolor förbjöds de – eventuellt i strid mot grundläggande demokratiska rättigheter.

Trots tillsägelser fanns en och annan som vågade bära upprorets tröja.

Då hotade kommunen med avstängning utan lön.

Lärarförbundet menar att kommunen skulle ha förhandlat med facket innan sådana regler och hot om repressalier utfärdades. Förbundet kräver 135 000 kronor i skadestånd ”för underlåtenhet att informera och påkalla förhandling i strid mot medbestämmandelagen och gällande samverkansavtal”.

 

 

 

 

Föregående

Trädflytten i Göteborg en framgångssaga?

Nästa

Privata hyrorna höjs med högst 2,5 procent