Den 23 januari 2014 inspekterade Skolinspektionen Karl Johansskolan.

Det ledde till krav på att arbetsmiljön skulle förbättras. När inget, eller alltför litet, hände hotade Skolinspektionen med vite. Flera gånger. Och viten har dömts ut under åren som gått.

Men vad har hänt på skolan?

I vart fall inte tillräckligt. Nu hotas skolan än en gång av ett vitesföreläggande.

”De krav vi har ställt (är) ännu inte åtgärdade”, skriver Skolinspektionen och pekar på brister vad gäller luftkvalitet och inomhusklimat, buller inomhus, buller på den inre skolgården och lärarnas arbetsbelastning.

Så än en gång skriver Arbetsmiljöverket att myndigheten ”överväger att besluta om ett föreläggande mot er (=Göteborgs kommun)  …  Om vi beslutar om ett föreläggande kan vi också besluta om ett vitesbelopp, som ni kan bli tvungna att betala om ni inte uppfyller de krav vi ställer.”

 

 

Föregående

Strejken avblåst - hamnarbetarna får avtal efter 47 år

Nästa

Konstnären och flanören som älskade sitt Göteborg