Få har skildrat Göteborg i bild som Artur Nilsson. Konstnären, flanören och fotografen som levde åren 1900-1988, född på självaste Nyårsdagen i det nya seklet.

1900-talet blev ett märkvärdigt sekel, som Artur Nilsson med konstnärens kärleksfulla och klara blick av allt att döma kom att betrakta som höjdpunkten i Göteborgs historia.

Nu kommer boken om hans liv och gärning: Artur Nilssons Göteborg – genom konstnärens öga.

Ett projekt som inte hade kunnat genomföras utan en privat donation och i övrigt ideellt arbete av bland andra mångårige vännen, författaren Sören Gunnarsson.

Otaliga minnen och anteckningar

Sören Gunnarsson har skrivit texten med hjälp av otaliga minnen och ett omfattande material samlat i eget arkiv med anteckningar om samtal och anekdoter från många möten och fikastunder på stan med Artur Nilsson.

Stora Hamnkanalen – Göteborgs vackraste gaturum enligt Artur

Mycket förtjänstfullt arbete har också lagts ned av redaktionskommittén, som botaniserat i Artur Nilssons efterlämnade arbeten, efter hans död införlivade med Regionarkivets i Göteborg samlingar.

Akvareller, skisser, foton och negativ, allt han efterlämnade och donerade när huset han bodde i på Styrmansgatan skulle totalrenoveras i mitten av 80-talet och han skulle bli tvungen att flytta.

Även Göteborgs Hembygdsförbund har varit behjälpligt och assisterat i arbetet.

Daglig flanör, alltid prydligt klädd

Artur Nilsson var en nära nog daglig flanör i sitt Göteborg. För det mesta i centrum men lika ofta i hamnen, vars liv och verksamhet fascinerade honom. Alltid prydligt klädd i skjorta och slips, snygg jacka och med en äkta basker, inköpt i Paris såklart, över det så småningom kritvita, flygande håret.

Oftast med skissblock i högsta hugg och lika ofta med en otymplig väska över axeln innehållande exempelvis nyinköpta böcker från antikvariat, fler skissblock, pennor och ibland även några smörgåsar.

Men som Sören Gunnarsson skriver: ”Man kunde inte möta honom på vilken gata som helst. Han hade sina stråk. Det fanns stadsdelar där han aldrig satte sin fot. Det berodde dels på att han färdades långsamt och dels på att han ofta stannade till för att ta fram skissblock och penna.”

Några båtintresserade pojkar Artur Nilsson fångade på Kustens varv, 1940-talet

Den årsrika delen av läsekretsen kan mycket väl ha stött ihop med Artur Nilsson när han på sitt stillsamma vis samlade användbara intryck från gatumiljöerna.

En adress han trivdes att besöka titt som tätt var Kyrkogatan 32, mitt emot Domkyrkans norra sida. Där huserade och arbetade i många år ett välkänt reklamkluster.

– Så var det. Under sina strövtåg på jakt efter fina stadsmotiv tittade han ofta upp till oss. För det mesta stannade han till vid fönstren mot Domkyrkoparken och gjorde några snabba skisser över sina iakttagelser, minns Sören Gunnarsson.

Bodde hela livet i Majorna

Artur Nilsson föddes på Gråberget i Majorna och där bodde han kvar stora delar av livet. Ömsint berättade han för Sören Gunnarsson om de människor han mötte som ung och om det bitvis kärva livet i Majorna.

– När jag träffade Artur första gången var han redan över de 70. Jag hade hört vänner tala om honom, jag hade sett honom på stan och jag hade sett honom i matsalen på Hasselblads kamerafabrik. Jag hade stött på hans fotografier i olika sammanhang och jag hade även förstått att han som äldre enbart målade akvareller. Kameran hade han då ställt på hyllan, berättar Sören Gunnarsson.

Ett liv som inte längre finns

En stor del av boken fylls av Artur Nilssons yrkesliv med konst och fotografi men även reklamuppdrag, ett myller av träffande iakttagelser och synpunkter, mer eller mindre fruktbärande idéer och anekdoter, oftast med livet i Göteborg i centrum.

Det är ett liv som inte längre finns kvar men som i alla fall finns bevarat och dokumenterat i Artur Nilssons konst och fotografier, ett arv som är väl omhändertaget av varsamma och skickliga antikvarier.

Författaren Sören Gunnarsson till vänster tillsammans med Artur Nilsson. Foto: Björn Breitholtz

Så här skriver före detta förste intendenten på Göteborgs konstmuseum, Håkan Wettre, bland annat i bokens förord: ”Många av Artur Nilssons motiv och platser har jag också upplevt. – – – Alla dessa rum och platser har Artur Nilsson dokumenterat och förevigat med sin kamera, just givit dem ett evigt liv.

Artur Nilsson var en deltagande observatör, en iakttagare och hans berättande har blivit ett stycke göteborgsk 1900-talshistoria med ett underifrånperspektiv, från den fattiga men ändå rika barndomen och sedan livet ut,”

En promenad genom Göteborgs centrum idag skulle förmodligen inte ha fascinerat och stimulerat Artur Nilssons sparsmakade och konstnärliga fantasi. Det vågar man nog säkert påstå…

Det är väldigt intressant och trevlig läsning Sören Gunnarsson har presterat på ett fåtal sidor, äkta Göteborgiana, tack vare fina minnen och otaliga påpassliga anteckningar. Läsaren får även stifta bekantskap med en mängd fotografier och akvareller av konstnärens hand.

Artur Nilsson är representerad i Göteborgs Konstmuseums samlingar samt i åtskilliga Göteborgshem. Den sista utställningen med hans konst arrangerades i mitten av 1980-talet på Konstmuseet.

Boken om Artur Nilssons Göteborg presenteras och släpps 20 mars kl 18 intill bokshopen i Konstmuseets entré. Den omfattar 240 sidor i format A4. Inbunden. Förlag A-script.

Fler exempel på Artur-akvareller:

Föregående

Fem års vitesförelägganden har inte fått ordning på Karl Johansskolan

Nästa

Kommitté i Stockholm bestämde göteborgshyror i år