Efter 24 år av rödgrönt styre har alliansen tagit över makten i Göteborg.

Eller har de?

Alliansens makt vilar på bräcklig grund. Eller mer exakt på en minoritet av 24 (av 81) mandat i fullmäktige – och därtill växlande sympatier hos de övriga sex partierna.

Efter att Socialdemokraterna blivit osams med sina gamla vänner i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ och misslyckats med att komma överens med något alliansparti bildades istället en ”ohelig allians” mellan Alliansen, V, MP och Fi.

Det gällde enbart en valsamverkan som innebar att alla ordförande- och viceordförandeposter i styrelser och nämnder gick till den ”oheliga alliansens” företrädare.

Göteborgs två största partier – Socialdemokraterna och Demokraterna – står nu utanför presidierna.

Till stor ilska från S som övergett sina gamla vänner utan att hitta några nya.

” – – – Det är inte bara så att det nya Alliansstyret, med 29 procent av väljarnas röster och endast 24 av 81 mandat i fullmäktige, är unikt svagt. Det är också så att detta bräckliga styre är tänkt att hållas vid makten av en 7-partikoalition, där de tre partierna längst ute till vänster har adderats, som gör unika anspråk på demokratisk legitimitet”, skrev Socialdemokraterna i ett yttrande till protokollet.

– – – 7-partikoalitionens agerande är i formell mening korrekt. Men det är inte i linje med kommunallagens intentioner. Det är inte ändamålsenligt för styret av staden. Och det är inte bra för samspelet med göteborgarna.
Vi socialdemokrater kommer naturligtvis att anpassa oss till de nya förutsättningarna. Men vi behöver börja med att klargöra att vi är starkt kritiska till att det är här det landar. Det upplägg som 7-partikoalitionen nu sätter i sjön är unikt dåligt.”

Hur kommer det att gå?

Kanske kan omröstningarna under 2018 års sista fullmäktigemöte några dagar före jul ge en fingervisning om det.

Några av dem:

Organisering av spårvagnstrafiken

Vinnare: Alliansen, S och MP (47 röster)

Förlorare: V, Fi och D (27 röster).

SD lade ned sina 7 röster.

Vad det gällde: En rad avtal som innebär att regionen tar över Göteborgs spårvägar. Vänstern och Demokraterna yrkade återremiss för att få ett bättre beslutsunderlag.

Byggaktörsdrivna byggplaner

Vinnare: Alliansen, SD och D  (45 röster)

Förlorare: S, V, MP och Fi (34).

Vad det gällde: Möjlighet för privata aktörer (stora byggbolag) att ta initiativ till och arbeta fram byggplaner.

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp

Vinnare: Alliansen plus D och SD (44 röster).

Förlorare: S, V, MP, Fi (36)

Vad det gällde: Att på sikt höja anläggningsavgiften så att den finansierar 70 eller 100 procent av kostnaden. Det förstnämnda vann.

Vård och omsorg

Vinnare: S, V, MP, Fi och SD (43 röster)

Förlorare: Alliansen och D (38 röster)

Vad det gällde: Frågan om att utvidga rätten till val av daglig verksamhet till grannkommuner (enligt förlorande förslag).

Jubileumsårets utformning

Vinnare: Alliansen (33 röster)

Förlorare: V, MP, Fi (19 röster).

S och D lade ned sina röster.

Vad det gällde: Huruvida ytterligare tjugo miljoner skulle satsas på planering och genomförande av Jubileumsårets firande. (Alliansen ville spara.)

Arvoden istället för lön för förtroendevalda

Vinnare: D, S, V, MP, Fi och SD (57 röster)

Förlorare: Alliansen (24).

Vad det gällde: Att införa arvode istället för lön till förtroendevalda under nästa mandatperiod.

I ytterligare en omröstning av mindre betydelse förlorade alliansen omröstningen.

Om fyra segrar mot tre förluster bådar gott för det nya alliansstyret återstår att se.

 

Föregående

För många bankbetalda fester för chefer på stadsledningskontoret?

Nästa

Inte bara kontanter försvinner från banken - också människorna blir digitala