Varför fick en sektorchef i Norra Hisingen ett avgångsvederlag på över 400 000 kronor i samband med sin pension?

Och varför blev hen arbetsbefriad under sin tre månader  långa uppsägningstid?

De frågorna vill HR-chefen Pierre Dikanda inte svara på.

En anonym tipsare har vänt sig till visselblåsarenheten med uppgifterna.

Tipsaren uppger att före detta sektorchefen EJ i samband med sin avgång på grund av pension erhållit ett avgångsvederlag på 600 000 kronor. Avgångsvederlaget skulle ha hållits hemligt av den dåvarande stadsdelsdirektören Johan Fritz och HR-chefen Pierre Dikanda.

”Varför vet ingen”, skriver den anonyme tipsaren.

”Det har heller ej varit transparent utan upptäcktes av andra chefer vid ekonomiuppföljning. Avtalet skall ha slutits av tidigare stadsdelsdirektör Johan Fritz och HR-chef Pierre Dikanda. Det är även de som sagt att detta skall hemlighållas.”

Sektorchefens tjänst vakantsattes efter hens avgång. Och den är fortfarande inte tillsatt.

Spanaren vände sig till Pierre Dikanda för ett klargörande.  Han har svarat per mejl.

Är det korrekt att EJ fick ett avgångsvederlag?

”Ja det är korrekt att en överenskommelse om avgångsvederlag gjordes mellan Norra Hisingen och EJ i samband med att EJ avslutade sin anställning.”

Hur stort var det i så fall?

”6 månadslöner 414 000 kr. Därtill att EJ arbetsbefriades under uppsägningstid om tre månader.”

Vem/vilka tog beslutet?

”Dåvarande stadsdelsdirektör Johan Fritz.”

Hur motiverades det?

”Jag kan inte gå in på detta enskilda ärende.

Men generellt kan en enskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren göras om att denne ska avsluta sin anställning hos arbetsgivaren. För att nå en sådan överenskommelse krävs en enighet mellan parterna i avtalet. Vid en sådan överenskommelse väger parterna in hur länge arbetstagaren arbetat hos arbetsgivaren, dennes ålder samt självklart anledningen till att parterna vill avbryta anställningsförhållandet.

Generella orsaker till överenskommelser kan vara exempelvis tvister, samarbetssvårigheter eller misskötsamhet eller att förtroendet är förbrukat där båda parter kan vara överens och mår bättre av att avbryta relationen.”

Föregående

Ny FN-deklaration - fast inte på svenska

Nästa

Fuskande spårvägare befordrades