DET HAR KOMMIT en ny FN-deklaration betitlad ”Global compact 0n safe, orderly and regular migration”. Som titeln antyder så skall all migration göras gemensam och reglerad.

Denna deklaration skall undertecknas den 10 december och Sverige har officiellt deklarerat att man kommer att underteckna den. Detta kan ju tyckas tveksamt då vi för närvarande har en expeditionsministär som kanske också sitter den 10 december.

Visserligen är deklarationen inte implementerad i svensk lagstiftning men det torde vara avsikten.

Det märkliga med denna deklaration är att inga större medier i Sverige har tagit upp deklarationen och försökt förklara den för svenska folket för den är inte lätt att läsa. Engelskan är verkligen svår och någon svensk version finns inte vad jag vet. Den är dessutom på 25 tättskrivna sidor.

DEKLARATIONEN ÄR INTE okontroversiell vilket visas av att hittills har USA, Australien och i Europa Österrike, Polen och Danmark meddelat att de kommer att vägra skriva på. Det finns också fler länder som säger sig vägra. Och orsaken är att de anser att deklarationen strider mot deras egen migrationspolitik.

Deklarationen räknar upp en mängd skyldigheter som mottagarlandet skall följa, och de flesta är säkert rimliga, åtminstone för Sverige. Men att alla länder skall garantera alla kvinnors och flickors oberoende, medverkan och ledarskap för att komma ifrån att betrakta kvinnor primärt som objekt för offerskap.

Jag tror knappast att Sverige kan garantera detta och hur det skall gå till i vissa andra länder förstår jag inte om de ens skriver på. Likaså skall länderna försäkra att alla migranter skall ha bevis för sin identitet och adekvat dokumentation. Detta ansåg ju inte vår Migrationsöverdomstol var så viktigt i samband med de så kallade Gymnasielagen så vad tänker den nu?

JAG TROR TROTS ALLT att det mesta mycket väl kan implementeras i svensk lagstiftning, men jag blir lite oroad när det kommer till att media skall medverka i migrantarbetet. Det står ”Promote independent and quality reporting of media outlet, including internet based information…”.

Detta innebär att staten skall främja oberoende och kvalitetsinnehåll. Vi har presstöd men det inbegriper inte innehåll så här får vi indirekt censur. Detta liknar tidigare svenska förslag att man som presstöd skall ge vissa publikationer subsidier men inte andra baserat på innehåll.

Vidare sägs att man skall investera i etisk rapportering och inte ge statligt stöd till medier som främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism eller andra former av diskriminering av migranter. Det kan låta bra, med hur skall det definieras?

Vidare ”Establish mechanism to prevent detect and respond to racial, ethical and religios profiling of migrants….). I Sverige har vi domstolar som dömer och polis som skall upptäcka men vilka skall förhindra och hur?

DET SOM MEST förvånar mig är att inga medier har rapporterat om denna deklaration. Är det för att den är okontroversiell eller för att den troligen inte kommer att implementeras? Och varför får vi inget veta eller läsa? Jag har inte lyckats få tag i någon svensk översättning så det har jag fått göra själv (och texten är inte lätt).

Föregående

Stor konstrunda för första gången i östra Göteborg

Nästa

Sektorchef på Hisingen blev arbetsbefriad med generöst avgångsvederlag