När nyvalda kommunfullmäktige i Göteborg samlas för förta sammanträdet 25 oktober svingar Lena Malm (S) inte klubban längre.

Hon kanske kommer att vara närvarande för att lämna över klubban till den nya ordföranden… och borgmästaren.

Kanske kommer hon att vara närvarande för att avtackas för sina två mandatperioder som ordförande.

Lena Malm

Men troligast är att hon redan har börjat ladda för sitt nya jobb på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Där tillträder hon 19 november en tjänst som chef för Samhällsavdelningen.

– Jag är mycket glad att Lena Malm, med sin breda erfarenhet av samhällsservice på kommunal och regional nivå, blir en del i Länsstyrelsens ledning, säger länsöverdirektör Lisbeth Schultze till Länsstyrelsens hemsida och fortsätter:

– Samhällsavdelningens olika uppdrag innebär breda kontaktytor med tjänstemän och förtroendevalda i länets kommuner, i Västra Götalandsregionen och i andra statliga myndigheter.

– Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag, säger Lena Malm till samma hemsida. Även om jag inte arbetat i statens tjänst tidigare, så bör mina erfarenheter från ledning och styrning inom kommun och landsting vara värdefulla. Jag ser verkligen fram emot att sätta mig in i min nya verksamhet.

Både tjänsteman och politiker

Lena Malm har från början av 2000-talet till 2014 arbetat i Västra Götalandsregionen, både som tjänsteman för regionstyrelsen och som kommunikatör inom hälso- och sjukvård på central nivå.

Under 1990-talet arbetade hon i Göteborgs stad, bland annat som enhetschef inom kultur- och fritidsverksamhet och som tjänsteman vid kommunstyrelsen.

Lena Malm,59. är utbildad fritidsledare och har även studerat sociologi och administrativ teknik.

I regionfullmäktige blev Lena Malm invald som nummer två på Socialdemokraternas lista. På den listan hade hon titeln kommunikatör.

Länsstyrelsens samhällsavdelning arbetar med fem stora uppdrag inom Länsstyrelsens breda verksamhet: samhällsskydd och beredskap, rättsliga frågor, kulturmiljö, samhällsbyggnad samt social hållbarhet med fokus på bland annat jämställdhet och integration.

Föregående

Vägvalet ger upp efter valförlusten

Nästa

Rörd broder inviger utställning om Mikael Ljungberg