Vägvalet ger upp och läggs ned som parti!

Det beslutades vid ett medlemsmöte i partiet på onsdagskvällen, till vilket styrelsen kallat.

Vid ett tidigare medlemsmöte hade förutsättningarna för en fortsättning diskuterats.

Partigrundaren Theo Papaioannou

Efter det mötet har medlemmarna funderat hemma på kammaren och nu har en majoritet beslutat att det inte är någon idé att fortsätta.

Vägvalet gjorde ett oväntat dåligt val 10 september. Motståndarna till trängselskatt och Västlänken svek partiet, som fick endast 1,93 procent av rösterna. 2 procent hade givit fortsatt representation i fullmäktige; endast ett hundratal röster fattades.

Inte bara trafikfrågor

Det är Vägvalet som i många år har varit själva symbolen för motståndet mot trängselskatten och senare även Västlänken.

Men partiet har även haft ett flertal andra punkter i sitt program för att ”skapa ett gott Göteborg”. Bland dessa märks:

Prioritera en ny tvärförbindelse i stället för linbanan, som är ett högriskprojekt.

Inför nolltaxa på spårvagnar och bussar under lågtrafik.

Bygg fler bostäder och äldreboenden.

Ta bort köerna till förskolan.

Minska antalet kommunala bolag och få ordning på ekonomin.

Det började med trängselskatten

Vägvalet är det parti som kämpat längst mot trängselskatten i Göteborg. Det hela startade som en liten protest i början av 2010, men ganska snart upptäckte partigrundaren Theo Papaioannou att det handlade om något större och bildade partiet.

I två tidigare val, 2010 och 2014, ställde Vägvalet ställt upp och erövrade representation i kommunfullmäktige.

I samband med valet 2014 kunde partiet därtill glädjas över, att hela 57 procent av de röstande i den särskilda folkomröstningen motsatte sig fortsatt trängselskatt och byggande av Västlänken.

I valet 2014 hade även moderaten Martin Wannholt dykt upp som en skarp kritiker av Västlänken. Genom valteknisk samverkan i Samverkande göteborgare medverkade Vägvalet till att Wannholt, som kastats ut ur Moderaterna, fick behålla sin plats i Kommunstyrelsen.

Drygt ett år före valet 2018 bildade Martin Wannholt som bekant ett nytt parti, Demokraterna, som blev kommunalvalets sensationellt stora segrare med cirka 17nprocent att rösterna. Man kan med fog anta att en stor andel av Vägvalets tidigare anhängare har attraherats av det nya partiet.

Föregående

Idyllen Lärjeholm har även en baksida

Nästa

Lena Malm (S) till Länsstyrelsen