För drygt en månad sedan uppmärksammade Spanaren att den etablerade trädgårdskolonin Lärjeholm mellan Gamlestaden och Alelyckans vattenverk skall jämnas med marken före årsskiftet.

Alla Spanaren talade med då beskrev området som en idyll, som nu skall bort för att om åtta år eventuellt ge plats för en depå för tåg tänkta att trafikera Västlänken.

Alla odlare orkar inte hålla sina lotter perfekt prydliga. Foto: Joakim Roos

Men nu har det även påpekats att idyllen har en mindre vacker baksida, som Fastighetskontoret i Göteborg har påtalat vid flera tillfällen. Men detta lyckts inte ha varit anledningen till den för arrendatorerna chockartade uppsägningen av kontraktet i april i år.

Bitvis ganska sunkigt

Hela området är uppenbarligen inte lika välskött som de allra bästa odlingsområdena. Bilder som Fastighetskontoret skickat till Spanaren visar, att det tvärtom tycks vara ganska sunkigt på vissa tomter eller lotter.

– Vi har vid ett flertal besök kunnat konstatera, att området inte är så välskött som man skulle kunna önska. Det har även förekommit dumpning av miljöfarligt avfall i området.

Det uppgav Eva Odesten Romell, enhetschef för arrende- och tomträttsenheten i Göteborgs kommun, vid samtal med Spanaren.

– Vi har tidigare anmodat odlarföreningen att de måste göra något åt saken. Och i april meddelade vi beslut om uppsägning av arrendekontraktet. Beslutet ligger för övrigt i linje med vår nya strävan att tillskapa mindre odlingsområden i framtiden.

Utsatt för sabotage

Inför den föregående artikeln om Lärjeholms odlingsområde hade Spanaren ett samtal med föreningens ordförande Jalal Shiervani, som gav uttryck för den oerhörda besvikelse odlarna och övriga arrendatorer känner.

Den här gången får även en annan styrelseledamot i odlarföreningen, Ingela Drenske, komma till tals om de påstådda misshälligheterna.

– Vi har en policy om att hålla området snyggt och trevligt, säger hon. Vi städar och samlar in och fraktar bort skräp och avfall med jämna mellanrum. Man kan lugnt påstå att vi blivit utsatta för sabotage vid flera tillfällen, när okänt folk slängt avfall på vårt område.

– Men vi har fortfarande inte fått reda på vad för slags miljöfarligt avfall Fastighetskontoret talar om och som skall ha dumpats på vårt område.

– Trots allt kanske man inte kan begära att Lärjeholms odlingsområde skall vara lika idylliskt och pedantiskt välskött som exempelvis Slottsskogskolonin eller Änggårdskolonin, påpekar Ingela Drenske och fortsätter:

– Föreningen fick en ny styrelse för ett år sedan då jag kom med i arbetet. De bilder som jag sett Fastighetskontoret visa upp måste vara tagna för flera år sedan. Så där ser det aldrig ut nuförtiden.

Utomstående dumpar

– Men det är sant att det tidvis har förekommit nedskräpning och annat sabotage. Det är mycket trafik på vägen mellan Lärjeholm och Solgläntans fritidsområde. Inte sällan har människor utan anknytning till området dumpat diverse skräp, några grannar har också gjort det till exempel.

Den andra sidan av saken: Grön, fin idyll. Foto: Joakim Roos

– Vid ett tillfälle hade en granne staplat upp en massa kylskåp, som bara stod och skräpade. När vi påpekade saken för Paula Palm på Fastighetskontoret försvann kylskåpen efter någon dag – men en vecka senare fick vi brevet om uppsägning, säger Ingela Drebske med en suck.

– Det har till och med förekommit att byggnadsfirmor helt ogenerat har dumpat byggavfall inom vårt område. Vad liknar sånt beteende? frågar hon till slut retoriskt.

Några reflexioner

En majoritet av odlarna som arrenderar i Lärjeholm är människor med invandrarbakgrund, många boende i stadsdelen Hjällbo inte långt bort från området.

Det är således en grupp människor som antagligen inte har samma ekonomiska möjligheter som ägare av kolonilotter i andra mer pimpade odlingsområden i stan.

Många har ändå försökt skapa ett slags oas för sig och eventuell familj. En rundvandring i området visar, att det inte alltid har lyckats. Ork, fallenhet och pengar har inte alltid räckt till.

Lärjeholmskolonin ligger dessutom helt öppen och ganska oskyddad. Någon organiserad vakthållning som på andra håll finns inte. Den kalla årstiden befinner sig inte människor i området annat än sporadiskt.

Läs också: Koloniområde utplånas för Västlänken

Föregående

Lotta Nilsson får hedersutmärkelse

Nästa

Vägvalet ger upp efter valförlusten